Závazný návrh na uzavření kupní smlouvy

Byt 2+1 (66,5 m2), Bulharská 19, Praha 10 – Vršovice

Stáhnout: Formulář závazné nabídky ke koupi bytu, ul. Bulharská 19

Organizační upozornění

Uzávěrka podávání nabídek je do pátku 23. 10. 2015 do 24 hodin.

Nabídky předkládejte písemně:

  • Emailem na adresu: podlesak@re-max.cz nebo poštou na adresu
  • Poštou na adresu: RE/MAX Alfa, k rukám Petra Podlešáka, Spálená 97/29, 110 00 Praha 1
  • Osobně na prohlídce k rukám Petra Podlešáka

Další informace o nemovitosti

Účetní uzávěrka společenství vlastníků za rok 2013
Nabývací titul – kupní smlouva