Materiály k investičnímu semináři

Kalkulace výnosové rentability – více variant finanční páky: tabulka zde>>

Vysvětlivky ke zkratkám

LTV (loan to value) – poměr půjčky k hodnotě nemovitosti
ROA (return on assets) – výnosová rentabilita celkových aktiv
ROI (return on investment) – výnosová rentabilita investice
ROI může být chápána jako celková investice, tj vlastní kapitál + cizí kapitál (pak platí, že ROI = ROA, anebo jen jako vlastní kapitál (pak platí, že ROI < ROA)

Finanční páka je nástroj, který vám umožní zvýšit výnos vlastního kapitálu za pomoci vypůjčeného kapitálu. V případě investování do nemovitostí hypotéčního úvěru. Platí, že čím nižší jsou úrokové sazby z poskytnutého úvěru, tím vyšší je efekt finanční páky. A vzhledem k tomu, že úrokové sazby jsou na nejnižší úrovni v novodobé historii, můžete v nemovitostech získat velmi zajímavý výnos. Vyšší číslo finanční páky charakterizuje její vyšší efekt, ale také může znamenat vyšší riziko plynoucí z předlužení.

Matematické vzorce

LTV v % = Půjčka / hodnota nemovitosti x 100
ROA v % = roční výnos z pronájmu / celkový investovaný kapitál x 100
ROI v % = roční výnos z pronájmů / vlastní kapitál x 100
Finanční páka = Celkový investovaný kapitál / vlastní kapitál