Námitky

V této sekci můžete zadat námitky, se kterými jste se setkali u prodávajících či kupujících klientů, a na které jste nedokázali uspokojivě odpovědět.

Tady bude formulář

Námitky, které zde napíšete, se budu snažit průběžně ve volných chvílích zpracovávat a následně publikovat ve formě článků, audio či videí v našem E-learningovém centru na www.expanzia.cz. Nemáte-li ještě přístup do centra kontaktujte Ivanu Kališovou.

Petr Podlešák