Statistiky náboru nemovitostí

Z jakých zdrojů získáváte nemovitosti?

https://www.surveymonkey.com/r/525B9ZX