Proč je aukce nemovitosti výhodnější způsob prodeje než dražba?

Aukce nemovitosti

Aukce je v ČR málo rozšířený způsob prodeje, ale přitom je to skvělá možnost, jak prodat nemovitost výhodněji. V čem spočívá kouzlo realitní aukce?

Flexibilita

Na rozdíl od dražby je aukce flexibilnější. Není svázána pravidly dle zákona o dražbách, nemusí se před konáním aukce skládat finanční jistota, nesepisují se přihlášky do aukce s ověřenými podpisy, jako u dražeb. Účastník jen pošle závaznou nabídku ke ke koupi. Kupující mohou rovněž předkládat prodávajícímu další podmínky, za jakých jsou ochotni nemovitost koupit. Samozřejmě za předpokladu, že pořadatel aukce umožní v pravidlech aukce předkládání dalších podmínek. Kromě ceny tedy mohou účastníci aukce předkládat prodávajícímu i podmínky týkající se například termínu zaplacení kupní ceny, termínu vystěhování, požadavky na zanechání či odstranění inventáře atd. Prodávajícímu jsou všechny nabídky předloženy a je na něm, jakou akceptuje. Dokonce může všechny nabídky odmítnout, pokud žádná nesplní jeho očekávání a pravidla aukce to umožní. Stejně tak může upřednostnit i nabídku ke koupi za jinou než nejvyšší cenu. To se může stát například, když je pro prodávajícího důležité mít delší dobu na vystěhování a jeden ze zájemců ve své nabídce ke koupi uvede, že je ochoten prodávajícího nechat v nemovitosti bydlet třeba dalších půl roku.

Vyšší dosažená cena

Tím, že u aukcí odpadají administrativní bariéry jako u dražeb a mohou se jich účastnit i kupci s hypotékou, zájem ze strany kupců je v aukcích vyšší. Díky tomu se daří dosáhnout vyšší ceny při prodeji. Správně připravená aukce patří k nejlepším způsobům, jak dosáhnout maximální možné ceny při prodeji. Příprava aukce, jasné definování pravidel, jejich bezpodmínečné dodržování, důvěryhodnost pořadatele (realitní kanceláře), ale i morální kredibilita organizujícího realitního makléře (občas se totiž stává, že kupující se snaží makléře uplatit, aby ho v aukci zvýhodnil či ho informoval o nabídkách jiných klientů, což je nepřípustné), perfektní marketing a správné načasování všech aktivit je pro úspěch realitní aukce naprosto zásadní. Při organizaci se dá nadělat spousty chyb, které mohou kupující od účasti v aukci odradit a výsledkem je, že prodávající nedostane žádnou nabídku. V nejhorším možném případě může aukce skončit fiaskem a stížnostmi účastníků zejména na neregulérnost celé akce. To se může snadno stát, když aukci organizuje realitní kancelář a makléř, který nemá s aukcemi žádné zkušenosti, neseznámili účastníky s pravidly aukce nebo nezajistili jejich dodržování, anebo nejhorší možnost, že žádná pravidla nestanovili. Proto, pokud chcete zajistit úspěšnou aukci a dosáhnout nejvyšší prodejní ceny, je velmi důležitý výběr realitní kanceláře a realitního makléře, kteří s touto formou prodeje mají zkušenosti.

Neocenitelná zpětná vazba

Je třeba říct, že aukce ne vždy musí vést k úspěšnému prodeji. Někdy jsou přijaté nabídky ke koupi nižší, než prodávající očekává. U dobře zorganizované aukce poskytují přijaté nabídky prodávajícímu neocenitelnou zpětnou vazbu o tom, jaké je poptávka na realitním trhu.

Je spravedlivá i z pohledu kupujících

Na rostoucím trhu se stává, že se sejdou dva i více zájemců o koupi. Při běžném prodeji makléř s prodávajícím řeší, komu nemovitost prodat. Tomu, kdo projeví zájem jako první? Z pohledu prvního zájemce by to bylo nejvíce preferované řešení. Jenže, co když by druhý zájemce byl ochoten nabídnout vyšší cenu? Při aukci tyto otázky odpadají. Všichni zájemci mají možnost podat nabídku ke koupi a je jen a pouze na prodávajícím, pro kterou nabídku se rozhodne. Makléř je při výběru poradcem. Aukce je transparentní, všichni zájemci mají rovné podmínky a z tohoto pohledu je to velmi spravedlivá forma prodeje. Pořádání aukce však jednu nevýhodu má. Někteří kupující se soutěže zaleknou, a proto nechtějí podat nabídku (nejčastěji, protože s aukcí nemají zkušenosti). V takovém případě je důležité, aby organizující makléř zájemcům vše vysvětlil a eventuálně jim i pomohl s přípravou nabídky. Samozřejmě za předpokladu, že zájemci nemají svého realitního poradce.

Mám zájem o další informace k aukci

Článek připravil: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa

Petr Podlešák

Co říkají o našich makléřích klienti?

Požádali jsme naše klienty, jestli jsou ochotni se vyjádřit k práci našich makléřů před kamerou. Tady jsou jejich autentické výpovědi. Další reference od klientů najdete na reference.