Vzory smluv

Zprostředkovatelské smlouvy

Byt výhradní
Družstevní výhradní
Nebytový prostor výhradní
RD výhradní

Vzory smluv o složení blokovacího depozita

Depozitum bytová jednotka 3-stranná
Depozitum družstevní podíl 3-stranná
Depozitum pozemek + varianta RD 3-stranná