Video competition

The order of the videos does not express a rating, but only a randomly assigned number in the competition.

1. Hana Dörflerová

2. Albina Kashkarova

3. Hana Dörflerová

4. Hana Dörflerová a Jana Gondeková

5. Martina Popenková

6. Jana Gondeková

7. Jana Gondeková

8. Šárka Sabová

9. Šárka Sabová

10. Věra Krulichová