Jaroslav Zika

Pan Jelínek od počátku našeho společného jednání vystupoval korektně, inovativně a vstřícně k našim požadavkům. Vytkl si jasnou strategii prodeje nemovitosti, která vedla k úspěchu. Jeho požadavky nebyly obtěžující, účelně vedly k danému cíli, průběžně nás informoval o situaci. Pokud bychom v budoucnu měli možnost, rádi bychom opětovně využili jeho služeb. Na jeho osobních kvalitách může Vaše firma stavět úspěchy v podnikání.