Aukce nemovitostí

Aukce je de facto soutěž o nejlepšího kupce vaší nemovitosti. Někteří lidé se domnívají, že aukce je totéž co dražba. Mezi aukcemi a dražbou je však zásadní právní rozdíl, který má dopad i na obchodní stránku prodeje. Rozdíl se dočtete v článku Jaký je rozdíl mezi realitní aukcí a dražbou.

Aukce nemovitosti
Aukce nemovitosti
Aukce nemovitostí
Nejlepší nabídka vyhrává

Aukce nemovitosti je spravedlivý a transparentní způsob prodeje v případech, kdy o koupi projeví nebo se předpokládá zájem více zájemců.

Obsah článku

Výhody pro prodávající
Výhody pro kupující
Jak prodej nemovitosti formou aukce probíhá
Seznam dalších článků na téma aukce

Výhody pro prodávající

Prodávající má jistotu, že jeho nemovitost bude prodána zájemci, který nabídne nejlepší nabídku. Nejlepší nabídka nemusí automaticky znamenat nabídku nejvyšší ceny, ale celkové podmínky, které zájemce o koupi nemovitosti nabídne. Kromě ceny, také nabízené termíny realizace, platební podmínky, požadavky na předání nemovitosti eventuálně další nabídky ze strany zájemce. O tom, která nabídka je nejlepší, rozhoduje výhradně prodávající, kterému jsou všechny nabídky předloženy k rozhodnutí.

Výhody pro kupující

Kupujícím pak aukce zajišťuje rovné podmínky při nákupu nemovitosti v případě, že se sejde více zájemců. Nerozhoduje skutečnost, že zájemce přijde na prohlídku nemovitosti první, ale kvalita jeho nabídky. V případě, že se sejde více zájemců o nemovitost, tak nejsou zájemci o koupi tlačeni v konkurenci dalších zájemců k okamžitému rozhodnutí, ale jsou vyzváni k podání nabídek do stanoveného termínu, který zájemcům poskytuje dostatek času na zralé kupní rozhodnutí.

Jak prodej nemovitosti formou aukce probíhá?

  1. Připravíme pro vás kompletně podmínky soutěže o vaši nemovitost. Pravidla pro prodej nemovitosti v aukci si můžete přečíst v sekci Pravidla pro prodej nemovitostí v aukci
  2. Zajistíme údernou propagaci, která přiláká na prohlídku vaší nemovitosti více zájemců.
  3. Zájemce o koupi necháme předložit nabídky, za kolik jsou ochotni vaši nemovitost koupit a eventuálně jestli mají nějaké další podmínky.
  4. Vy si jako prodávající vyberete kupní nabídku a podmínky, které nejvíce vyhovují vašim potřebám.
  5. My se poté s výhercem soutěže spojíme a dokončíme celý obchod. To znamená dořešeníme s ním podmínky financování, zajištění a způsob výplaty kupní ceny na váš účet a tyto podmínky zakotvíme v rezervační smlouvě. Po uzavření třístranné rezervační smlouvy, jejíž účastníkem jste vy jako prodávající, kupující a naše realitní kancelář, pomůžeme kupujícímu zajistit financování u banky a náš právník připraví návrh kupní smlouvy. Jakmile kupující bude mít zajištěně finanční prostředky, uzavřeme kupní smlouvu a tu vložíme na katastrální úřad. Po provedení vkladu vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího vyplatí uschovatel (banka, advokát či notář, to podle toho, na čem se s kupujícím dohodnete) peníze na váš účet a současně zajistíme fyzické předání nemovitosti. Tím bude celý prodej formou aukce dokončen.

Seznam dalších článků o aukcích

Další články o realitních aukcích najdete v rubrice www.remaxalfa.cz/clánky/aukce-nemovitosti

Mám zájem o další informace k aukci

Petr Podlešák

Článek připravil: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa

Co říkají o našich makléřích klienti?

Požádali jsme naše klienty, jestli jsou ochotni se vyjádřit k práci našich makléřů před kamerou. Tady jsou jejich autentické výpovědi. Další reference od klientů najdete na reference.