Realitní aukce versus dražba. Výhody a nevýhody pro prodávající

Aukce nemovitosti nebo dražba?

Lidé se často mylně domnívají, že dražba nemovitosti a aukce je totéž. Princip je sice podobný, ale z právního a obchodního hlediska je rozdíl zásadní.

Doba čtení: 4 minuty

Dražba nemovitosti

Dražby se řídí Zákonem o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. Změna vlastnictví nemovitosti u veřejné dražby probíhá na základě příklepu licitátora. Na dražby jsou dle zákona o veřejných dražbách přísnější nároky než na aukce, vybírá se dražební jistota, každý zájemce o dražbu se musí předem přihlásit a na přihlášce ověřit svůj podpis. V den konání dražby přihazuje cenu a vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Podmínky dražby jsou předem jasně dané bez možnosti je měnit. Kupující má povinnost do stanoveného data uhradit kupní cenu a pokud tak neučiní, dražební jistota mu propadá.

Z těchto důvodů se mnoho kupujících nákupu v dražbě vyhýbá, někteří se jí bojí, jiné odrazují administrativní složitosti či nepružnost. Účast v dražbě je riskantní i pro ty kupce, kteří chtějí financovat nákup hypotékou a úvěr zajistit kupovanou nemovitostí. Takových kupců je přitom i více než 70 %. Výsledkem je proto nižší počet účastníků dražby, což má pochopitelně negativní vliv na dosaženou prodejní cenu. Dražby jsou proto pro prodávající, kteří chtějí dosáhnout maximálního výnosu z prodeje nemovitosti, nevýhodné.

Kdy má dražba smysl

Hlavním smyslem zákona o dražbách je zpeněžit majetek dlužníka a uspokojit tak pohledávku věřitelů. Příklepem licitátora se změní vlastnictví nemovitosti a kupující získává nemovitost nezatíženou závazky (tj. např. zástavní práva či exekuční tituly). Nedobrovolné dražby mají ve společnosti svůj nezastupitelný význam. To ovšem neplatí pro dobrovolné dražby.

Chcete-li dosáhnout maximální možné prodejní ceny při prodeji nemovitosti, je výhodnější realitní aukce, kde všechna tato omezení odpadají.

Aukce nemovitosti

Aukce může být lidmi vnímána jako jiné slovní vyjádření pro dražbu. Ono to svým způsobem tak je. Ten podstatný rozdíl ovšem je v tom, že aukce neboli soutěž o nejlepší nabídku se neřídí zákonem o dražbách, ale podle § 1772 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Aukce má pak zcela jiný průběh a obchodní dopad na celou transakci. Při prohlídkách nemovitosti realitní makléř vyzve zájemce k podání závazných nabídek ke koupi a informuje o termínu uzávěrky aukce.

Prodávající i kupující mohou obchod podmínit dalšími požadavky než jen cenou, což činí aukce flexibilnější a pro obě strany obchodu atraktivnější. Po skončení aukce makléř společně s prodávajícím vyhodnotí veškeré přijaté nabídky ke koupi. Finální volba, komu se nemovitost prodá, je však vždy a pouze na prodávajícím, realitní makléř je poradcem při výběru. Jeho poradenský úkol spočívá ve vyhodnocení kvality přijatých nabídek, prověření schopnosti kupujících zajistit financování a splnění závazků. Poté, co prodávající vybere vítěznou nabídku, je úkolem makléře dokončit transakci, tj. připravit rezervační smlouvu, případně kupujícímu pomoci zajistit hypotéku a následně zajistit uzavření kupních smluv.

Kdy má aukce smysl

Aukce má smysl u všech nemovitostí, kde se dá předpokládat, že se sejde více zájemců o koupi. Nevhodné mohou být u drahých, luxusních nemovitostí, u kterých nalezení kupce trvá delší dobu. O vhodnosti pořádání aukce u vaší nemovitosti se můžete poradit s našimi specialisty na realitní aukce viz sekci Realitní makléři.

Aukce nemovitosti

Výhody realitní aukce oproti dražbě

Hlavní výhodou aukce oproti dražbě je její vyšší flexibilita v organizaci a stanovení pravidel. Aukce mají menší bariéry pro zájemce o vstup do aukce, než je tomu u dražeb, jsou snadnější pro kupce s hypotékou a díky tomu přilákají více zájemců. To vše pomáhá nemovitost prodat za vyšší cenu. Prodávající si rovněž může vybírat kupující i na základě dalších parametrů, než je cena. Typicky např. nabídka delšího času na vystěhování, na odkup nábytku atd. Nic takového u dražeb organizovaných podle Zákona o veřejných dražbách není možné. Tam rozhoduje jen a pouze cena.

Realitní aukce patří k nejvýhodnějším způsobům prodeje nemovitosti vůbec. Často jsou pro prodávající výhodnější než prodej klasickou cestou.

Dobrovolná dražba organizovaná podle Zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. není pro prodávajícího výhodná právě kvůli své nepružnosti a vyšším bariérám při vstupu zájemců do dražby.

Zvažujete-li prodej nemovitosti v dražbě nebo aukci, preferujte vždy realitní aukci.

O všech výhodách realitní aukce si můžete přečíst v článku Prodej nemovitosti v aukci. Výhody, nevýhody

Petr Podlešák
Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa

Máte zájem o další informace k realitním aukcím?

Kontaktujte nás

Vysoutěžíme vaši nemovitost v aukci nejvyšší nabídce.

Prodáte-li svou nemovitost v aukci s námi, zbude vám i po odečtení naší provize více peněz, než kdybyste si nemovitost prodávali sami svépomocí.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí a podmínkami používání.

Přečtěte si naše pravidla pro prodej nemovitostí v aukci.


Klienti řekli o aukcích

Požádali jsme prodávající klienty, pro které jsme zorganizovali aukci, jak byli spokojeni s výsledkem prodeje. Další reference najdete na reference.