Prodej nemovitosti v aukci. Výhody, nevýhody

Aukce nemovitosti

Popularita aukcí při prodeji nemovitostí je již několik let na vzestupu. Jaké jsou její výhody a nevýhody? To se dozvíte v tomto článku.

Doba čtení: 4 minuty

Tento článek je zaměřen na prodej nemovitostí v aukcích organizovaných podle občanského zákoníku, nikoli podle zákona o veřejných dražbách. Rozdíl jsem popsal v článku Rozdíl mezi realitní aukcí a dražbou. Výhody, nevýhody.

Výhody aukce pro prodávající

Flexibilita

Na rozdíl od dražby organizované podle zákona o veřejných dražbách je aukce organizovaná podle občanského zákoníku flexibilnější a nepodléhá tak striktním pravidlům. Pokud je aukce organizována obálkovou metodou, nemusí se před konáním aukce skládat finanční jistota a nesepisují se přihlášky do aukce s ověřenými podpisy, jako je tomu u dražby.

Kupující mohou rovněž předkládat prodávajícímu další podmínky, za jakých jsou ochotni nemovitost koupit. Samozřejmě za předpokladu, že pořadatel aukce v pravidlech aukce předkládání dalších podmínek umožní.

Kromě ceny mohou tedy účastníci aukce předkládat prodávajícímu i podmínky týkající se například termínu zaplacení kupní ceny, termínu vystěhování, požadavky na zanechání či odstranění inventáře atd.

Prodávajícímu jsou všechny nabídky předloženy a je na něm, kterou z nich akceptuje. Dokonce může všechny nabídky odmítnout, pokud žádná nesplní jeho očekávání a pravidla aukce to umožní.

Stejně tak může prodávající upřednostnit i nabídku ke koupi za jinou než nejvyšší cenu. Například termíny vystěhování, rozvazovací podmínky, požadavky na odprodej inventáře atd.

Vyšší dosažená cena

Prodávající má jistotu, že jeho nemovitost bude prodána zájemci, který nabídne nejlepší nabídku, nikoli zájemci, který si prohlédne nemovitost jako první.

Správně připravená aukce patří k nejlepším způsobům, jak dosáhnout maximální možné ceny při prodeji. Příprava aukce, jasné definování pravidel, jejich bezpodmínečné dodržování, důvěryhodnost pořadatele (realitní kanceláře), ale i morální kredibilita organizujícího realitního makléře (občas se totiž stává, že se kupující snaží makléře uplatit, aby ho v aukci zvýhodnil či ho informoval o nabídkách jiných klientů, což je nepřípustné), perfektní marketing a správné načasování všech aktivit je pro úspěch realitní aukce naprosto zásadní.

Při organizaci se dá nadělat spousta chyb, které mohou kupující od účasti v aukci odradit, a výsledkem je, že prodávající nedostane žádnou nabídku. V nejhorším možném případě může aukce skončit fiaskem a stížnostmi účastníků, zejména na neregulérnost celé akce. To se může snadno stát, když aukci organizuje realitní kancelář a makléř, kteří nemají s aukcemi žádné zkušenosti, neseznámili účastníky s pravidly aukce nebo nezajistili jejich dodržování, anebo nejhorší možnost, že žádná pravidla nestanovili.

Proto, pokud chcete zajistit úspěšnou aukci a dosáhnout nejvyšší prodejní ceny, je velmi důležitý výběr realitní kanceláře a realitního makléře, kteří s touto formou prodeje mají zkušenosti.

Zpětná vazba trhu

Aukce ne vždy musí vést k úspěšnému prodeji. Někdy jsou přijaté nabídky ke koupi nižší, než prodávající očekává. U dobře zorganizované a propagované aukce poskytují přijaté nabídky prodávajícímu cennou zpětnou vazbu o situaci a poptávce na realitním trhu.

Aukce nemovitosti

Nevýhody aukce pro prodávající

V rukou nezkušeného organizátora hrozí nezdar

Aukce nemovitostí v rukou schopného a zkušeného organizátora s pevnými morálními zásadami nemají žádné nevýhody. Jsou ideálním prodejním nástrojem.

Aukce mají nevýhodu pouze v případech, kdy je organizuje kancelář a realitní makléř, který s nimi nemá dostatek zkušeností, dostatečnou kredibilitu či jsou bez pevných morálních zásad a neumí udělat intenzivní marketingový zásah. To pak aukce může skončit fiaskem. Proto je důležité, abyste si vybrali partnera, realitní kancelář, který tyto nedostatky nemá.

Získejte zdarma odhad ceny nemovitosti

Když zvažujete prodej nemovitosti, je zjištění prodejní ceny nemovitosti jedna z nejdůležitějších informací. Sdělíme vám rámcově její cenu zdarma a bez závazků.

Výhody aukce pro kupující

Rovné podmínky pro všechny zájemce o koupi

Na rostoucím trhu se stává, že se sejdou dva i více zájemců o koupi. Při běžném prodeji makléř s prodávajícím řeší, komu nemovitost prodat. Tomu, kdo projeví zájem jako první? Z pohledu prvního zájemce by to bylo nejvíce preferované řešení. Jenže co když by druhý zájemce byl ochoten nabídnout vyšší cenu? Při aukci tyto otázky odpadají.

Všichni zájemci mají možnost podat nabídku ke koupi a je jen na prodávajícím, pro kterou nabídku se rozhodne. Makléř je při výběru poradcem prodávajícího.

Aukce je transparentní, všichni zájemci mají rovné podmínky a z tohoto pohledu je to spravedlivá forma prodeje.

Nevýhody aukce pro kupující

Strach některých zájemců

Někteří kupující nemají k aukcím důvěru, a proto se jich nechtějí zúčastnit. Nejčastější důvod je, že nemají s aukcí zkušenosti nebo naopak mají špatné zkušenosti z jiné aukce.

Někteří neví, jakou cenu mají nabídnout. Bojí se, aby nepřestřelili atd.

Podobné situace mohou být proto pro řadu lidí, kteří se na realitním trhu nepohybují, nepříjemné. V podobných případech je výhodou, když má zájemce o koupi po svém boku zkušeného realitního makléře, který mu pomůže udělat správné rozhodnutí.

V rukou nezkušeného organizátora hrozí nezdar

Když organizující kancelář či makléř nemají zkušenosti, nestanoví jasná pravidla a postupy, aukce se může zvrhnout, skončit fiaskem a kupujícím zbude přinejmenším pocit hořkosti.

Pro zdárný průběh a spokojenost všech účastníků aukce je důležité, aby si prodávající vybral pro zajištění prodeje realitní kancelář, která má s aukcemi dostatek zkušeností, má jasná pravidla a její makléři mají pevné morální zásady. My takové realitní makléře v RE/MAX Allfa máme.

Máte zájem o další informace k aukci?

Kontaktujte nás

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí a podmínkami používání.

Petr Podlešák
Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa

Klienti řekli o aukcích

Požádali jsme prodávající klienty, pro které jsme zorganizovali aukci, jak byli spokojeni s výsledkem prodeje. Další recenze od našich klientů najdete na stránce Recenze.