Ceník odhadů nemovitostí

Zde je ceník všech typů odhadů, které vám nabízíme.

Rámcový odhad pro majitele zdarma

Rámcový odhad tržní ceny zdarma vám poskytne rámcový přehled, může však vykazovat nepřesnosti. Pokud je to možné, snažíme se, aby rámcový odhad byl v rozptylu ±10 %.

Přesný odhad ceny je možné udělat po prohlídce nemovitosti, kdy zjistíme přesný stav a můžeme posoudit klady, zápory a potenciál vaší nemovitosti. Přesný odhad může být zpoplatněn, a to podle složitosti. Více informací vám sdělí realitní makléř. Ale i tak vám náš odhad ceny nemovitosti poskytne relevantní informace pro vaše rozhodování. 

Tento odhad nemovitosti můžete zadat na stránce Odhady nemovitostí.

Odhady pro dědická řízení

Odhad nemovitosti pro dědické řízení je zdarma, pokud nemovitost prodáte přes naši kancelář. V ostatních případech je cena:

Byt, pozemek 1.490 Kč včetně DPH
Rodinný dům 2.490 Kč včetně DPH
Činžovní dům, souhrn nemovitostícena dohodou

V případě místního šetření +500 Kč včetně DPH.

Cena je platná, pokud obdržíme od nemovitosti nabývací titul zůstavitele a list vlastnictví. V ostatních případech se k ceně připočítávají poplatky za kopie dokumentů z katastrálního úřadu.

Tento odhad nemovitosti můžete zadat na stránce Odhady nemovitostí pro dědická řízení.

Odhady pro vypořádání společného jmění manželů při rozvodu

Prodejte s námi = odhad zdarma

Odhad nemovitosti při rozvodu je zdarma, pokud nemovitost prodáte přes naši realitní kancelář.

V ostatních případech záleží, jestli máte zájem o zjednodušený odhad nemovitosti nebo znalecký posudek.

A) Zjednodušený odhad nemovitosti

Tento odhad vám stačí, pokud se na rozdělení majetku v SJM dohodnete společně se svým rozvádějícím manželem/kou.

Byt, pozemek 1.490 Kč včetně DPH
Rodinný dům 2.490 Kč včetně DPH
Činžovní dům, souhrn nemovitostícena dohodou

V případě místního šetření +500 Kč včetně DPH.

Cena je platná, pokud obdržíme od nemovitosti nabývací titul zůstavitele a list vlastnictví. V ostatních případech se k ceně připočítávají poplatky za kopie dokumentů z katastrálního úřadu.

B) Znalecký posudek pro soud

Tento posudek budete potřebovat v případě, že ve věci vypořádání SJM bude rozhodovat soud.

Orientační cena znaleckého posudku od soudního znalce je nejčastěji od cca 3.000 až 8.000 Kč. Cena bude upřesněna na základě velikosti oceňovaného majetku.

V ostatních případech záleží, jestli máte zájem o zjednodušený odhad nemovitosti nebo znalecký posudek.

Tento odhad nemovitosti můžete zadat na stránce Odhady nemovitostí při rozvodu.

Odhady pro vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti

Odhad pro účely vypořádání mezi spoluvlastníky nemovitosti je:

Byt, pozemek 1.490 Kč včetně DPH
Rodinný dům 2.490 Kč včetně DPH
Činžovní dům, souhrn nemovitostícena dohodou

V případě místního šetření účtujeme +500 Kč včetně DPH.

Pokud byste se kdykoli v budoucnu rozhodli nemovitost prodat, náklady za odhad vám vrátíme.

Tento odhad nemovitosti můžete zadat na stránce Odhady nemovitostí.

Odhady pro kupující

Kupujete nemovitost a chcete znát její tržní cenu?

Tento odhad vás ochrání, abyste nekoupili předraženou nemovitost.

Byt, pozemek 1.990 Kč včetně DPH
Rodinný dům 2.990 Kč včetně DPH
Činžovní dům, souhrn nemovitostícena dohodou

V případě místního šetření účtujeme +500 Kč včetně DPH.

Tento odhad nemovitosti můžete zadat na stránce Odhady nemovitostí.