Splatnost daně z nemovitostí. Do kdy ji zaplatit a jak?

daň z nemovitostí

Vlastníci rezidenčních nemovitostí jsou povinni každý rok do konce května a listopadu zaplatit daň z nemovitostí. Jak si placení daně můžete usnadnit?

Doba čtení: 2 minuty

V roce 2024 došlo ke zvýšení daně z nemovitostí. Finanční správa již začala rozesílat oznámení o vyšší daně z nemovitostí. Buďte na to připraveni. Podrobnosti najdete na portálu Finanční správy.

Splatnost daně z nemovitých věcí

Splatnost daně se řídí ustanovením § 15 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z nemovitých věcí je splatná:

  1. poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
  2. ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Pokud nechcete každý rok myslet na placení daně z nemovitostí, můžete placení zautomatizovat.

1. Platba přes SIPO

Daň z nemovitostí můžete platit prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). V takovém případě musíte svému finančnímu úřadu odevzdat oznámení o placení daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. Více informací najdete na webu Finanční správy.

2. Trvalý příkaz

Druhou nejpohodlnější variantou je sjednat si trvalou platbu u své banky se splatností každoročně ke konci května a máte po starostech.

Samozřejmě můžete každý rok vytvářet individuální platební příkazy nebo dokonce chodit na poštu a platit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, ale tento způsob platby je zbytečně drahý, a navíc ztrácíte čas chozením na poštu. Poslední dvě varianty vám proto nedoporučuji.

Bankovní účty finančních úřadů

Čísla účtů najdete na stránkách Finanční správy.

Předčíslí bankovních účtů pro daň z nemovitostí je 7755. Tabulku všech předčíslí si můžete stáhnout na portálu Finanční správy.

Čísla matrik bankovních účtů se liší podle krajů. Kompletní seznam pro jednotlivé kraje si můžete stáhnout na portálu Finanční správy.

Kód banky je 0710 (ČNB). Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Podrobné informace o tom, jak správně zaplatit daň z nemovitostí najdete na portálu Finanční správy.

Petr Podlešák
Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa