Odhlášení daně z nemovitých věcí proveďte do 31. ledna 2024

odhlášení daně z nemovitostí

Prodali jste v minulém roce nemovitost? Nezapomeňte se nejpozději do 31. ledna odhlásit z daně z nemovitostí.

Doba čtení: 3 minuty

Povinnost odhlásit se z daně

§ 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí říká:

Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí postavení poplatníka proto, že se v průběhu zdaňovacího období změnila jeho vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí (např. když všechny nemovité věci prodá, nebo tyto nemovité věci zanikly), je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Jak se odhlásit z daně z nemovitostí

Zákon pro odhlášení nestanovuje formu podání ani nebyl vydán zvláštní tiskopis. Uvedenou skutečnost lze sdělit místně příslušnému správci daně následujícími způsoby:

1. Elektronicky na portálu Finanční správy

Na portálu Finanční správy Mojedane.cz v sekci → Elektronická podání pro finanční zprávu → Elektronické formuláře → Obecné písemnosti vyplníte formulář obecná písemnost, ve které napíšete, že se odhlašujete z daně z nemovitých věcí a specifikujete nemovitosti, které již nevlastníte.

Přímo z portálu Finanční správy můžete formulář odeslat. Ověření probíhá přes Datovou schránku nebo identitu občana (např. bankovní identitu či mobilní klíč e-governmentu atd.)

2. Dopisem

Odešlete dopis, ze kterého je zřejmé, že jste již nejste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Vzor dopisu pro odhlášení daně

Adresováno:
Finančnímu úřadu
adresa místně příslušného FÚ

Věc: Odhlášení daně z nemovitostí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne … prodal svou nemovitost … (definici nemovitosti opište z kupní smlouvy).

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

Jméno a příjmení
trvale bytem …

Vzor textu pro odhlášení pro MS Word si můžete stáhnout zde>>


Dopis pošlete doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky místně příslušnému správci daně. Místně příslušný správce daně je dle adresy nemovitosti, ne dle vašeho trvalého bydliště.

Získejte zdarma odhad ceny nemovitosti

Když zvažujete prodej nemovitosti, je zjištění prodejní ceny nemovitosti jedna z nejdůležitějších informací. Sdělíme vám rámcově její cenu zdarma a bez závazků.

Vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu

Pokud jste prodali jednu nemovitost a v územním obvodu správce daně máte další nemovitosti, které podléhají dani z nemovitostí, tak v takovém případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně.

Podle § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí jste povinni podat daňové přiznání, v němž změnu zohledníte, a to ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, v němž jste pozbyli vlastnické právo k nemovité věci.

V takovém případě můžete:

  1. podat řádné daňové přiznání a ve formuláři uvedete všechny nemovité věci ve svém vlastnictví ke stavu k 1. lednu zdaňovacího období (tj. kalendářní rok), na který je daň stanovována.
  2. podat jen dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny a výpočet celkové daně.
Petr Podlešák
Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa