Prodej nemovitosti s realitní kanceláří. Výhody, nevýhody

Prodej domu s realitní kanceláří

Prodávající před prodejem nemovitosti často stojí před otázkou, jestli prodat s realitní kanceláří nebo bez ní. Obě varianty mají své pro a proti. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Výhody prodeje s realitní kanceláří

Když hovořím o prodeji s realitní kanceláří, mám na mysli kvalitní realitní kancelář. V Česku bohužel působí hodně kanceláří, jejichž kvalita služeb je na špatné úrovni a výhody zde uvedené u nich nemusí platit.

Vybíráte si realitní kancelář? Přečtěte si také Jak si vybrat realitní kancelář pro prodej nemovitosti

1. Oslovíte mnohem větší počet zájemců o koupi

Kvalitní realitní kanceláře mají lepší marketing, a proto dokážou oslovit výrazně větší počet zájemců, než samoprodejce* bez obchodních a marketingových zkušeností.

*Samoprodejce je prodávající majitel, který prodává nemovitost sám bez realitní kanceláře.

Pokud jste obchodníkem a máte zkušenosti s marketingem, zejména s online marketingem, umíte inzerovat na Facebooku, Instagramu, pracovat s inzertními systémy Google Ads, Sklik.cz (od Seznamu), tak i v takových případech můžete oslovit max. 15 až 20 % kupců, které je schopna oslovit kvalitní realitní kancelář.

Silné kanceláře provozují MLS systémy, které jsou dalším významným prodejním kanálem. Díky MLS systému prodáme v průměru každou 4 nemovitost. O MLS systému jsem napsal článek Jak MLS pomáhá lépe prodávat nemovitosti.

Kvalitní realitní kanceláře také ví, na jakých realitních portálech inzerovat a jak.

Někteří prodávající se přitom omezují s inzercí jen na jeden realitní portál. To je zásadní chyba, která je připravuje o velkou část kupců.

Kvalitní kanceláře mají větší možnosti propagace nemovitostí. Ví, kde a jak inzerovat, jak využívat sociální sítě, videoprezentace, homestaging, 3D vizualizace, virtuální prohlídky, jak organizovat aukce nemovitostí neboli tzv. soutěže o nejlepší nabídku, jak efektivně používat strategie odložených prohlídek, dny otevřených dveří, spolupracují na prodeji s dalšími realitními makléři, inzerují své realitní služby mezi cizinci, kteří chtějí v ČR koupit nemovitost atd.

Naučit se toto všechno kvůli prodeji jedné nemovitosti se jednomu člověku nevyplatí, nehledě na to, že jeden člověk nedokáže tolik jako tým sehraných makléřů, kteří na prodeji spolupracují.

Prodejní strategie se neustále vyvíjí, a proto i dobrý makléř musí být neustále ve střehu a učit se, aby na měnícím se realitním trhu stále obstál. Včerejší marketingové znalosti jsou pro dnešní úspěšný prodej nedostatečné.

Víte, že např. v Praze cizinci kupují 20 – 25 % nemovitostí? Přitom cizinci patří často k velmi bonitním klientům. Abyste mohli nabídnout nemovitost cizincům, musíte umět cizí jazyky. Ne jeden, ale několik. Kvalitní realitní kanceláře mají v týmu makléře hovořící různými světovými jazyky a mohou tak lépe oslovovat cizince, kteří si v Česku chtějí koupit nemovitost.

2. Prodáte za vyšší cenu, než prodejem svépomocí

S rostoucím počtem oslovených lidí roste šance na výhodnější prodej. To je pravidlo, které zná každý úspěšný obchodník s nemovitostmi.

Lidé si umí snadno spočítat, jaká je provize realitní kanceláři, ale je téměř nemožné spočítat, kolik vydělají tím, že si najmou na prodej profesionála.

Na najmutí realitní kanceláře byste měli vydělat, ne prodělat.

Pokud si najmete dobrého realitního makléře, mělo by vám i po odečtení jeho provize zbýt více peněz, než když si prodáte svépomocí.

3. Na prodej nejste sami

Řešení problémů

Vyskytne-li se nějaký problém, nebudete na jeho řešení sami.

I když na začátku prodeje často vypadá prodej bezproblémově, občas se nějaký problém objeví až v průběhu prodeje.

Běžně řešíme právní vady (např. problémy se zástavami, věcnými břemeny, právy třetích osob atd.), problémy v katastru (např. chybné zaměření staveb či pozemků v katastru), stavební závady, problémy s financováním úvěru kupujících, daňové záležitosti atd.

Některé problémy jsou natolik složité, že i zkušeným makléřům a právníkům dá jejich řešení zabrat.

Při řešení problému jde často o čas. Pomalé řešení problému může způsobit ztrátu kupujícího nebo to, že banka kupujícího nevyplatí peníze z úvěru.

O žádné problémy se nemusíte starat, pokud si najmete kvalitní realitní kancelář.

A nejde jen o řešení problémů a závad.

Prodej je týmová práce

Jak jsem již zmínil, samostatnou kapitolou je propagace nemovitosti, která je čím dál tím více týmovou záležitostí.

Nejde jen o to, jak a kde nemovitost propagovat, jak jsem zmínil v bodě 1. Jde i o to, jak umět nemovitost připravit na prodej a ukázat v tom nejlepším světle. Makléřům při tvorbě fotodokumentací, půdorysů, videoprezentací, virtuálních prohlídek, 3D vizualizací, homestagingu nebo fotostagingu pomáhají další pracovníci. Každý se specializuje na nějakou činnost a jako celek jsou mnohem efektivnější. Není v silách jednotlivce všechny prodejní aktivity zvládnout perfektně v jedné osobě.

Proto dnes tolik dobrých makléřů pracuje v týmech a maximálně se specializují.

Tím, že si najmete realitní kancelář a domluvíte se s jedním makléřem, najímáte si de facto celý tým lidí, kteří na prodeji vaší nemovitosti pracují pro vás.

Když budete všechny prodejní aktivity dělat sami v jedné osobě, těžko se vám podaří dosáhnout stejně tak dobrého výsledku.

4. Úspora času

Organizování prodeje není záležitost na pár hodin. Prodej nemovitosti běžně trvá několik měsíců.

Vše samozřejmě za předpokladu, že chcete dobře prodat. Pokud byste stanovili nízkou cenu nemovitosti, prodáte rychle.

Nicméně zájem většiny prodávajících je na prodeji co nejvíce vydělat. Propagace nemovitosti, telefonáty, organizace prohlídek, jednání o podmínkách prodeje, tím vším strávíte spoustu času.

Ti, co prodali snadno a rychle bez realitky, prodali většinou za méně, než by mohli.

Platí tu určitá úměra.

Chcete-li vyšší výnos z prodeje = s prodejem strávíte více času.
Stačí vám nižší výnos z prodeje = s prodejem strávíte méně času

Velmi důležitou roli při úspěšnosti prodeje hraje proaktivní přístup prodejce. A právě proaktivita je časově náročná.

Mimochodem proaktivitou se liší dobří makléři od těch špatných. A proaktivita má velký podíl na tom, jak dobře prodáte.

Najmete-li si dobrého, proaktivního makléře, nemusíte dělat vůbec nic, jen předložit dokumentaci k nemovitosti, podepsat smlouvy a zkontrolovat, že vám došly peníze na účet.

5. Úspora nákladů

Někteří prodávající si myslí, že realitní kancelář jim náklady jen zvýší tím, že si účtuje provizi. To není úplně celá pravda.

Pravdou je, že realitní kancelář si účtuje provizi, čím vám náklady vzrostou, ale na druhé straně vám celou řadu nákladů sníží.

To nejdůležitější však je, že by vám měla peníze především vydělat, jak jsem zmínil v bodu dvě. I po odečtení provize by vám mělo zbýt více peněz, než když si prodáte svépomocí.

Některé náklady jsou penězi nevyjádřitelné, jiné jsou až zákeřně skryty a předem nevyčíslitelné.

a) Náklady na váš čas

Čas stojí peníze. Předem nikdy nevíte, kolik času prodejem nemovitosti strávíte.

Možná budete mít štěstí a nemovitost se prodá na první prohlídce, ale může se prodat za půl roku i déle. Zejména u dražších nemovitostí může prodej trvat i více než rok.

Dobře organizovaný makléř a celý tým umí pracovat efektivněji. To znamená, že dokáže v kratším čase udělat více než samoprodávající majitel, který se prodeji nemovitosti nevěnuje profesionálně.

Spočítejte si, kolik byste vydělali ve své práci, kdybyste čas věnovaný prodeji nemovitosti věnovali své práci. Čas strávený s rodinou nebo svými koníčky je nevyčíslitelný.

Těmto nákladům se říká implicitní náklady. Jsou to náklady, které nejsou vidět a vyjadřují ztrátu z toho, co jste mohli realizovat místo prodávání nemovitosti. Někdy se jim říká náklady obětované příležitosti.

b) Náklady na propagaci

Realitní kanceláře ví, co v marketingu a propagaci nemovitostí funguje. Ví, kde inzerovat a jak inzerovat. Také má množstevní slevy na inzerci. Dokáže levněji pořídit profesionální fotodokumentaci, půdorysy, videoprezentaci, virtuální prohlídky, homestaging, 3D vizualizace, umí efektivněji inzerovat na sociální sítích a efektivněji používat inzertní platformy jako např. Google Ads, Sklik.cz

Realitní kancelář tak dokáže s nižšími náklady oslovit mnohem větší počet potenciálních zájemců než samoprodávající majitel.

c) Náklady za právní servis

Realitní kanceláře mají nižší ceny za právní servis než klient z ulice, protože dávají právníkům více práce.

A nejen to.

Realitní kanceláře pracují s právníky, kteří se osvědčili a prokázali, že svoji práci dělají dobře. Ne o všech právnících se to bohužel dá říct.

Samotná cena za právní servis není to nejdůležitější. Mnohem důležitější je kvalita smluvní dokumentace.

Kvalitní právník dokáže výrazně zvýšit vaši ochranu před neoprávněnými požadavky kupujících v budoucnu a tím snížit potenciální náklady v budoucnu.

Nejednoznačná ustanovení mohou vést k nedorozuměním a chybějící ustanovení mohou dát kupujícím příležitost dodatečně z vás vysoudit slevu za vadná plnění.

To jsou věci, které v kvalitní realitní kanceláří ví a nepodceňují.

d) Náklady na řešení problémů

Celé řadě problémů se dá předcházet, ale některé problémy předvídat nelze a prodej zkomplikují. Často se objeví až v průběhu prodeje. Např. když se najde kupec, ten žádá odhad nemovitosti pro hypotéku a odhadce banky zjistí, že skutečný stav domu nebo pozemku neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí nebo, že technická zpráva k nemovitosti odhalí závažné skryté závady na nemovitostí, nebo že odhadce banky kupujícího stanoví odhadní cenu nemovitosti příliš nízko. Nastat může mnoho scénářů.

Mnoho problémů dokážeme vyřešit už na samém začátku, protože máme zkušenosti a mnoho problémů vyřešíme za pochodu, protože máme tým odborníků, na které se můžeme ihned obrátit (právníci, notáři, daňoví poradci, architekti, stavaři, geodeti atd).

Pokud tyto zkušenosti nemáte, s největší pravděpodobností nebudete schopni odhalit včas hrozící problémy a pokud nastanou, můžete mít problém je rychle a dobře vyřešit. S tím vším jsou spojené náklady, které se dopředu dají velmi těžko stanovit.

e) Náklady za chyby

Náklady za chyby patří k něm nejzákeřnějším a dopředu nejméně předvídatelným. Nejčastěji k nim patří chyby při vyjednávání o prodeji.

Víme, co může nastat, a proto vás před chybami můžeme snadněji ochránit.

Pokud se neživíte obchodováním, můžete podlehnout tlaku a odsouhlasíte nevýhodná ujednání ve smlouvě, jimž na začátku nepřikládáte význam a pak jich budete litovat. Nebo pod tlakem poskytnete slevu, kterou byste jinak neposkytli.

Horší chyby mohou nastat, když z neznalosti nedodáte všechny podklady k nemovitosti např. průkaz energetické náročnosti budov, revizní zprávy, stavební dokumentaci k domu či si nenecháte vypracovat technickou zprávu a kupující vás následně uvaří ve vašich vlastních chybách tím, že si na vás vysoudí dodatečnou slevu, která může být v případě skrytých vad klidně i stovky tisíc. Znám případ, kdy se kupující s prodávajícím soudili o skryté vady v konstrukci domu v hodnotě 1,5 mil.

Prodávající, kteří nikdy nemovitost neprodávali si často nejsou rizik a svých zákonných povinností vědomi. Kvalitní realitní kancelář vás před mnohými z nich ochrání nebo alespoň minimalizuje problémy.

f) Náklady na stres

Prodej nemovitosti je často stresující. O to víc stresující, pokud jsou ve hře emoce, finanční a časový tlak a vy nevíte, jak v některých situacích postupovat.

Každý snáší stres různě. Někomu stresové prostředí nevadí, jiný kvůli stresu ani nespí, nejí.

Stres je skrytý zabiják a může vám způsobit zdravotní problémy či způsobovat napětí a hádky s partnerem. Stres je vašim nákladem, který však finančně nevyčíslíte.

Dobrý makléř vás před stresem lépe ochrání.

6. Prohlídky

Při prodeji nemovitosti nejde o to, aby někdo otevřel dveře a řekl zájemci tady je koupelna a tady kuchyň.

Nikdo nezná nemovitost tak dobře jako majitel. A tak si možná řeknete, že jedině vy ji dokážete ukázat kupujícím nejlépe. To zní logicky, ale je to omyl.

Když nemovitost ukazuje zkušený makléř, má to víc výhod, než nevýhod:

  • Makléř snadněji získá zpětnou vazbu od zájemců než majitel sám.
  • Makléř není ovlivněn životní situací prodávajícího a jeho postojem
  • Makléře negativně neovlivňují emoce prodávajícího

Napsal jsem na téma organizace prohlídek samostatný článek.

7. Emoce

Emoce dokážou zastřít zdravý úsudek. A zdravý úsudek má vliv na úspěšnost / neúspěšnost prodeje.

Negativní vliv emocí při prodeji nemovitosti odpadá, pokud si najmete kvalitního, zkušeného makléře, který bude prodávat a vyjednávat za vás.

Kdy vás emoce dokážou připravit o peníze

Prodávající, kteří jsou pod tlakem a v emočním vypětí, mají tendence dělat při prodeji chyby nebo dokonce rezignovat před problémy. Následně toho litují.

Nejčastěji se negativní vliv emocí projevuje tak, že prodávající ve stresu odsouhlasí zbytečně vysokou slevu, kterou by ji jinak neodsouhlasili nebo jsou životními okolnostmi tak vyčerpáni (úmrtí, rozvod, stáří atd.), že nevěnují pozornost detailům při sjednávání podmínek prodeje a tím se dostanou do problémů, kterých pak litují.

Emoce při prodeji nemovitosti vyvolávají nejčastěji finanční, časový tlak a ztráta životního partnera (rozvod, úmrtí). Například potřebujete získat peníze, abyste si mohli koupit rodinný dům, do kterého jste se zamilovali atd. Bojíte se, aby vám dům neutekl, a tak jednáte ve stresu, pod tlakem. Nebo máte problém splácet hypotéku a banka vám začíná posílat výzvy a hrozící dopisy. Negativní vliv emocí a vyčerpání se často projevuje při vypořádání majetku při rozvodu nebo při úmrtí a následném vypořádání dědictví.

8. Obchodní dovednosti

Kvalitní, zkušení realitní makléři mají obchodní dovednosti a znalost problematiky, které využijí ve váš prospěch. Vyjednají za vás lepší podmínky prodeje. Např. lepší prodejní cenu, lepší platební podmínky, termíny a ochrání vás před neobvyklými, přemrštěnými požadavky ze strany kupujících.

Obchodní zkušenosti se nezískají přes noc, sbírají se celé roky. Pokud se neživíte obchodováním, pak obchodní dovednosti nemáte a najmutím makléře, který obchodní dovednosti má, uzavřete lepší obchod.

9. Lepší kvalita kupujících

Realitní kancelář vám je schopna častěji přivést kvalitnější, bonitnější klienty, než když si budete nemovitost prodávat svépomocí.

Na realitní kanceláře se totiž častěji se svými požadavky na nákup nemovitosti obrací lidé, kteří nemají moc času, ale za to mají peníze a lepší bonitu v bankách při získání hypotéky.

Patří mezi ně podnikatelé, právníci, bankéři, herci, zpěváci a obecně úspěšní lidé, kteří si váží svého času. Spojuje je to, že nemají čas na vyhledávání nemovitosti, a proto nám zadají parametry nemovitosti, kterou chtějí koupit a pověří nás jejím vyhledáním.

Nemusíte mít zrovna luxusní vilu, abyste získali bonitnějšího kupce přes realitní kancelář. I když máte na prodej byt v panelovém domě, i tak vám realitní kancelář může přivést bonitnějšího klienta. Třeba někoho, kdo vydělal peníze a chce koupit byt na investici nebo firma, která chce pořídit byt pro své zaměstnance.

Výhodou je pak i to, že bonitnější klienti mají vyšší úspěšnost při získávání hypoték, což má pozitivní vliv na rychlost a úspěšnost prodeje.

10. Štít před nevhodnými zájemci o prohlídku

Štít před spekulanty

V realitách jde o hodně peněz, a proto lákají spekulanty. Dobrý realitní makléř vytvoří ochranný štít před spekulanty, investory nejhrubšího zrna, kteří se vás budou všemi možnými způsoby snažit tlačit k co nejnižší ceně.

Štít před obtěžujícími makléři

Na realitním trhu je hodně makléřů, kteří neví, jak získávat zakázky, než tím, že obvolávají inzeráty samoprodejců. Často jsou to začínající, nezkušení makléři, anebo makléři, kteří mají nouzi o zakázky a podle toho komunikace vypadá. Dobrý makléř vítá spolupráci s ostatními makléři, ale zároveň odfiltruje ty, kteří nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu pro prodej.

Štít před bytovými turisty

Jsou lidé, kteří nemají zájem koupit žádnou nemovitost. Chodí se na ně jen dívat, podobně jako například do obchodů na nábytek.

Důvody jsou různé. Někdy si jen chtějí prohlédnout hezký dům, do kterého by se jinak nepodívali, někdy hledají inspiraci pro zařízení vlastního bydlení, jindy jen chtějí vidět, jak bydlí jiní lidé a chtějí se zasnít v nemovitosti, kterou si nemohou finančně dovolit.

Dobrý makléř dokáže vhodnými otázkami poznat, jestli opravdu zájemce má v plánu nemovitost koupit nebo ne.

Štít před zloději

Bohužel jsou i lidé, kteří nechodí na nemovitosti s cílem koupit, ale jen s cílem něco vám odcizit. Napsal jsem na toto téma samostatný článek Jak na prohlídce nemovitosti poznat zloděje.

Nevýhody prodeje s realitní kanceláří

1. Platíte provizi realitní kanceláři

Budete muset platit provizi realitní kanceláři. A to je nejčastější důvod, proč se někteří prodávající snaží prodat nemovitost bez realitní kanceláře.

Jsou sice realitní kanceláře, které vám budou nabízet, že pro vás budou pracovat zdarma, ale to jen takový trik, jak nalákat prodávající na laciné sliby. Tito makléři ve skutečnosti pracují pro kupující, kteří je platí za to, aby pro ně našli nemovitost. Budou se tak snažit pro ně vyjednat, co nejnižší cenu, a proto to nepovažuji za službu pro prodávající. Nikdo pro vás nebude pracovat zdarma. Tomuto tématu jsem věnoval samostatný článek Prodej nemovitosti bez provize. Výhody, nevýhody.

2. Jste vázáni smlouvou s realitní kanceláří

Pokud uzavřete výhradní zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláři, máte k ní závazky vyplývající z této smlouvy.

Určitou alternativou je sice nevázat se exkluzivní smlouvou s jednou realitní kanceláří, ale pověřit prodejem více makléřů. Můžete si tak prodávat nemovitost sami.

Zaangažovat do prodeje více realitních kanceláří je však to nejhorší, co prodej nemovitosti můžete udělat. Toto řešení má pro vás jako prodávajícího více mnohem více nevýhod než výhod, které se projeví negativně na průběhu prodeje i konečném výsledku prodeje. Věnoval jsem tématu článek Exkluzivní smlouva s realitkou. Výhody, nevýhody.

Pokud nechcete spolupracovat s jednou realitní kanceláří, radši se realitním kancelářím vyhněte úplně a nabízejte si nemovitost sami.

3. Můžete se spálit s výběrem makléře i realitní kanceláře

Vybrat kvalitní realitní kancelář a makléře není tak jednoduché. Mnozí makléři slibují hory a doly jen, abyste jim svěřili prodej, ale bohužel u nadpoloviční většiny makléřů se jedná pouze o plané sliby. Špatná kvalita realitních služeb obecně je druhý hlavní důvod, proč se zhruba polovina prodávajících rozhoduje prodávat bez realitní kanceláře.

Se sestrami jsme prodávaly rodinný dům, prodej nám zajišťovala paní Marcela Ondrušová. Paní Ondrušová předčila naše očekávání, je to člověk na správném místě. Profesionální, vstřícná, flexibilní. Žádná překážka pro ní nebyla problém, zařizovala pro nás i chybějící revize i kolaudaci stavby. Služby paní Ondrušové doporučuji všem, já už reality s nikým jiným řešit nebudu. Soňa Koděrová
Měli jsme velké štěstí. Paní Dana Rambousková je profesionální jak si člověk může přát a navíc úžasný člověk. Je ochotná, příjemná, a dělá víc než je v jeji náplni práce. V našem případě nepracovala pro nás a i tak chtěla pro obě strany to nejlepší. Nabízela nám spoustu možností a vždy s úsměvem vyřešila vše. Jsme za ní moc vděční.
Pan inženýr Radek Karnold dokáže vytvořit přátelskou atmosféru i při řešení složitých situací. Pomohl nám hladce projít zdlouhavým procesem koupě bytu, a to s velikou profesionalitou a zároveň ochotou. Děkujeme mu za veškerou pomoc, a vřele doporučujeme. Pfeifferovi
Ing Radek Karnold je realitní makléř, s nímž má naše rodina již několik let ty nejlepší zkušenosti. Již dvakrát nám velice rychle pronajmul byt velmi slušným klientům a mému synovi zprostředkoval prodej bytu, také velmi dobře. Služby realitního makléře Ing. Radka Karnolda mohu každému s klidným svědomím doporučit, mám kliku, že ho znám.MUDr Daniela Hollis
I když hodnotím ze strany kupujícího, nemohu si vynachválit služby paní Doriny Šebíkové. Profesionální přístup během samotné koupě a následný servis po předání nemovitosti – vše na jedničku. Nezbývá než doporučit 🙂
S panem Ing. Karnoldem jsem měla možnost jednat v souvislosti s pronájmem bytu. Velmi oceňuji jeho spolehlivost, lidský přístup a nevídanou pečlivost. Je vidět, že mu záleží na spokojenosti svých klientů. Děkuji a vřele doporučuji. Tereza Kollerová
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat paní Janě Gondekove.Ktera velmi profesionálně vedla prodej našeho bytu.Po celou dobu inzerce,prohlídek,prodeje nás o všem pravidelně informovala.Jednala vždy v našem zájmu a tak byla celá akce pro nás velmi pohodlná.Jeste jednou díky!M.J.
S panem Ing. Karnoldem máme dvě zkušenosti (prodej bytu, pronájem bytu).Obě dopadly dobře.Pan inženýr byl velmi ochotný, vstřícný a vždy dobře připravený.Na dotazy e-mailem i SMS reaguje rychle a ochotně.V problematice realitního trhu se absolutně orientuje, jakýkoliv náš dotaz byl schopen srozumitelně odpovědět a popřípadě dovysvětlit.Pomohl nám i s problematikou nájemních smluv z pohledu pronajímatele, rychle nám byl schopen sehnat podklady a materiály, z kterých jsme mohli čerpat informace, takže nám ušetřil čas i energii.Pan inženýr je velmi slušný a solidní člověk, kterého rád doporučím.
Paní Ing. Popenková je zkušená makléřka. Prodej proběhl rychle, k naprosté spokojenosti. Nemusela jsem se o nic starat, byla jsem průběžně informovaná. Naše rodina se na paní makléřku obrací opakovaně a doporučila bych jí i svým známým. Andrea Kubálová
požádala jsem o orientační odhad nemovitosti, kterou s bratrem vlastníme v Mníšku pod Brdy. Po vyplnění základních údajů se mě telefonicky kontaktovala realitní makléřka ing Hana Dorflerová. Doplnily jsme spolu další podrobnosti a v krátké době jsem obdržela kvalifikovaný odhad, který jsem potřebovala. Jsem opravdu spokojená.Šárka Luxová
Perfektní práce na jedničku. Rychlá komunikace, maximální spokojenost, opravdový zodpovědný profesionál ve svém oboru.
Výborná spolupráce. Paní Alexandra Kurbanova je velmi příjemná, splnila všechny moje požadavky. V budoucnu znovu s důvěrou se k ní obrátím.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za skvělou spolupráci Ing. Marcele Ondrušové, která řešila prodej mého bytu.Je příjemné pracovat s člověkem, který je skutečný profesionál a po celou dobu vzbuzuje v klientovi pocit jistoty na vynikající obchodní a etické úrovni.Pokud budu v budoucnu řešit v oblasti realit řešit cokoliv, velmi rád se na zmíněnou makléřku obrátím znovu.Všem, kdo uvažují o prodeji nebo koupi nemovitosti mohu spolupráci s paní Ondrušovou jen doporučit.Ještě jednou děkuji a přeji do budoucna mnoho dalších spokojených klientů.
Profesionální a zároveň přátelský přístup.U Remaxu se o nás starala paní Ondrušová a paní Hilton a můžu jen doporučit. Práce je rozhodně baví. =)
A Google User
A Google User
Paní Jana Gondeková se vyznačuje vysokou profesionalitou, absolutní spolehlivostí, pečlivostí. Dokáže velmi flexibilně reagovat na individuální potřeby klienta. S jejími službami jsem byla vždy velice spokojena.
Pan Jelínek z realitní kanceláře Remax mě velmi příjemně překvapil. Po předchozích zkušenostech s jinými realitními kancelářemi a po katastrofálních zkušenostech mých kamarádů a rodiny bylo jednání s panem Jelínkem úplné pohlazení po duši. První kontakt byl při koupi domu. Na prohlídce zodpovídal všetečné dotazy a vše nám předvedl, poté v procesu koupě byl neustále na příjmu a připraven vše hned řešit. Provedl nás celou koupí domu a zajistil všechny potřebné dokumenty, pomohl nám i s přepisem energií a byl i u předání nemovitosti.Bez zaváhání ho doporučuji všem známým, kteří řeší nákup nebo prodej nemovitostí.Nadále jeho služeb využíváme při nájmu bytu. Při prvním pronajímání mě překvapila rychlost, s jakou připravil inzerci i prohlídky a našel spolehlivé nájemníky. Opět nám neváhal se vším pomoct a poradit.Pana Jelínka můžu jedině doporučit.
Hodnocení realitního makléře Ing.Karla Hynšta, kancelář REMAX Palackého třída,Brno.Děkuji za spolupráci. Oceňuji zejména profesionální jednání, vstřícný přístup a odborné znalosti na trhu nemovitostí.Pana Ing. Karla Hynšta všem doporučuji a pokud budu mít příležitost, tak se na něj rád znovu obrátím 🙂
Эффективная компания. Отличная командная работа.
Paní Marcela Ondrušová je profesionál na správném místě. Obrátil jsem se na ni s prodejem pozemku, který se již téměř rok pokoušeli prodat jiní realitní makléři avšak neúspěšně. Paní Ondrušová vyřešila spor se sousedem ohledně společné hranice pozemků, zařídila nové vytyčení hranice pozemku a pak během krátké doby pozemek úspěšně prodala. Její služby a přístup naprosto předčily moje očekávání. Paní Ondrušovou rozhodně doporučuji.
Pan inženýr Šoupal za mě profesionálně a aktivně vyřídil všchny záležitosti při prodeji mého bytu. Vřele doporučuji.
Paní Janu Gondekovou jsem na začátku roku 2021 poznal jako makléřku pražské realitní kanceláře. Sám bez jakýchkoli zkušeností s realitními službami a bez možnosti s čímkoli srovnat jsem však byl s provedením prací (odhad ceny družstevního bytu na Žižkově a zároveň chalupy v Královéhradeckém kraji za účelem dědického řízení) naprosto spokojen ve všech ohledech, které jsem byl schopen posoudit. To bylo velmi příjemné zjištění, neboť v oblastech, ve kterých se člověk sám neorientuje, spoléhá na odbornost a důvěru v neznámou osobu. V budoucnu bych v případě potřeby využil i dalších služeb paní makléřky, stejně tak této realitní kanceláře (prodej, hypotéka apod.). J. Vlček, Praha 3

Jak si vybrat realitní kancelář a makléře?

Nevíte, jak si vybrat realitní kancelář nebo makléře? Sepsal jsem na tato témata samostatné články.

Jak si vybrat realitní kancelář pro prodej nemovitosti

Jak si vybrat realitního makléře pro prodej nemovitosti

Anebo kontaktujte některého z našich prověřených realitních makléřů. Jejich výběr najdete na stránce Realitní makléři.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci k prodeji

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci.

Realitní makléř Petr Podlešák

Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer REMAX Alfa


O našich makléřích řekli

Požádali jsme klienty, jestli jsou ochotni se vyjádřit k práci našich makléřů před kamerou. Tady jsou jejich autentické výpovědi. Další reference od klientů najdete na reference.