Prodej nemovitosti s realitní kanceláří. Výhody, nevýhody

Prodej domu s realitní kanceláří

Prodávající před prodejem nemovitosti často stojí před otázkou, jestli prodat s realitní kanceláří nebo bez ní. Obě varianty mají své pro a proti. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Výhody prodeje s realitní kanceláří

Když hovořím o prodeji s realitní kanceláří, mám na mysli kvalitní realitní kancelář. V Česku bohužel působí hodně kanceláří, jejichž kvalita služeb je na špatné úrovni a výhody zde uvedené u nich nemusí platit.

Vybíráte si realitní kancelář? Přečtěte si také Jak si vybrat realitní kancelář pro prodej nemovitosti

1. Oslovíte mnohem větší počet zájemců o koupi

Kvalitní realitní kanceláře mají lepší marketing, a proto dokážou oslovit výrazně větší počet zájemců, než samoprodejce* bez obchodních a marketingových zkušeností.

*Samoprodejce je prodávající majitel, který prodává nemovitost sám bez realitní kanceláře.

Pokud jste obchodníkem a máte zkušenosti s marketingem, zejména s online marketingem, umíte inzerovat na Facebooku, Instagramu, pracovat s inzertními systémy Google Ads, Sklik.cz (od Seznamu), tak i v takových případech můžete oslovit max. 15 až 20 % kupců, které je schopna oslovit kvalitní realitní kancelář.

Silné kanceláře provozují MLS systémy, které jsou dalším významným prodejním kanálem. Díky MLS systému prodáme v průměru každou 4 nemovitost. O MLS systému jsem napsal článek Jak MLS pomáhá lépe prodávat nemovitosti.

Kvalitní realitní kanceláře také ví, na jakých realitních portálech inzerovat a jak.

Někteří prodávající se přitom omezují s inzercí jen na jeden realitní portál. To je zásadní chyba, která je připravuje o velkou část kupců.

Kvalitní kanceláře mají větší možnosti propagace nemovitostí. Ví, kde a jak inzerovat, jak využívat sociální sítě, videoprezentace, homestaging, 3D vizualizace, virtuální prohlídky, jak organizovat aukce neboli tzv. soutěže o nejlepší nabídku, jak efektivně používat strategie odložených prohlídek, dny otevřených dveří, spolupracují na prodeji s dalšími realitními makléři, inzerují své realitní služby mezi cizinci, kteří chtějí v ČR koupit nemovitost atd.

Naučit se toto všechno kvůli prodeji jedné nemovitosti se jednomu člověku nevyplatí, nehledě na to, že jeden člověk nedokáže tolik jako tým sehraných makléřů, kteří na prodeji spolupracují.

Prodejní strategie se neustále vyvíjí, a proto i dobrý makléř musí být neustále ve střehu a učit se, aby na měnícím se realitním trhu stále obstál. Včerejší marketingové znalosti jsou pro dnešní úspěšný prodej nedostatečné.

Víte, že např. v Praze cizinci kupují 20 – 25 % nemovitostí? Přitom cizinci patří často k velmi bonitním klientům. Abyste mohli nabídnout nemovitost cizincům, musíte umět cizí jazyky. Ne jeden, ale několik. Kvalitní realitní kanceláře mají v týmu makléře hovořící různými světovými jazyky a mohou tak lépe oslovovat cizince, kteří si v Česku chtějí koupit nemovitost.

2. Prodáte za vyšší cenu, než prodejem svépomocí

S rostoucím počtem oslovených lidí roste šance na výhodnější prodej. To je pravidlo, které zná každý úspěšný obchodník s nemovitostmi.

Lidé si umí snadno spočítat, jaká je provize realitní kanceláři, ale je téměř nemožné spočítat, kolik vydělají tím, že si najmou na prodej profesionála.

Na najmutí realitní kanceláře byste měli vydělat, ne prodělat.

Pokud si najmete dobrého realitního makléře, mělo by vám i po odečtení jeho provize zbýt více peněz, než když si prodáte svépomocí.

3. Na prodej nejste sami

Řešení problémů

Vyskytne-li se nějaký problém, nebudete na jeho řešení sami.

I když na začátku prodeje často vypadá prodej bezproblémově, občas se nějaký problém objeví až v průběhu prodeje.

Běžně řešíme právní vady (např. problémy se zástavami, věcnými břemeny, právy třetích osob atd.), problémy v katastru (např. chybné zaměření staveb či pozemků v katastru), stavební závady, problémy s financováním úvěru kupujících, daňové záležitosti atd.

Některé problémy jsou natolik složité, že i zkušeným makléřům a právníkům dá jejich řešení zabrat.

Při řešení problému jde často o čas. Pomalé řešení problému může způsobit ztrátu kupujícího nebo to, že banka kupujícího nevyplatí peníze z úvěru.

O žádné problémy se nemusíte starat, pokud si najmete kvalitní realitní kancelář.

A nejde jen o řešení problémů a závad.

Prodej je týmová práce

Jak jsem již zmínil, samostatnou kapitolou je propagace nemovitosti, která je čím dál tím více týmovou záležitostí.

Nejde jen o to, jak a kde nemovitost propagovat, jak jsem zmínil v bodě 1. Jde i o to, jak umět nemovitost připravit na prodej a ukázat v tom nejlepším světle. Makléřům při tvorbě fotodokumentací, půdorysů, videoprezentací, virtuálních prohlídek, 3D vizualizací, homestagingu nebo fotostagingu pomáhají další pracovníci. Každý se specializuje na nějakou činnost a jako celek jsou mnohem efektivnější. Není v silách jednotlivce všechny prodejní aktivity zvládnout perfektně v jedné osobě.

Proto dnes tolik dobrých makléřů pracuje v týmech a maximálně se specializují.

Tím, že si najmete realitní kancelář a domluvíte se s jedním makléřem, najímáte si de facto celý tým lidí, kteří na prodeji vaší nemovitosti pracují pro vás.

Když budete všechny prodejní aktivity dělat sami v jedné osobě, těžko se vám podaří dosáhnout stejně tak dobrého výsledku.

4. Úspora času

Organizování prodeje není záležitost na pár hodin. Prodej nemovitosti běžně trvá několik měsíců.

Vše samozřejmě za předpokladu, že chcete dobře prodat. Pokud byste stanovili nízkou cenu nemovitosti, prodáte rychle.

Nicméně zájem většiny prodávajících je na prodeji co nejvíce vydělat. Propagace nemovitosti, telefonáty, organizace prohlídek, jednání o podmínkách prodeje, tím vším strávíte spoustu času.

Ti, co prodali snadno a rychle bez realitky, prodali většinou za méně, než by mohli.

Platí tu určitá úměra.

Chcete-li vyšší výnos z prodeje = s prodejem strávíte více času.
Stačí vám nižší výnos z prodeje = s prodejem strávíte méně času

Velmi důležitou roli při úspěšnosti prodeje hraje proaktivní přístup prodejce. A právě proaktivita je časově náročná.

Mimochodem proaktivitou se liší dobří makléři od těch špatných. A proaktivita má velký podíl na tom, jak dobře prodáte.

Najmete-li si dobrého, proaktivního makléře, nemusíte dělat vůbec nic, jen předložit dokumentaci k nemovitosti, podepsat smlouvy a zkontrolovat, že vám došly peníze na účet.

5. Úspora nákladů

Někteří prodávající si myslí, že realitní kancelář jim náklady jen zvýší tím, že si účtuje provizi. To není úplně celá pravda.

Pravdou je, že realitní kancelář si účtuje provizi, čím vám náklady vzrostou, ale na druhé straně vám celou řadu nákladů sníží.

To nejdůležitější však je, že by vám měla peníze především vydělat, jak jsem zmínil v bodu dvě. I po odečtení provize by vám mělo zbýt více peněz, než když si prodáte svépomocí.

Některé náklady jsou penězi nevyjádřitelné, jiné jsou až zákeřně skryty a předem nevyčíslitelné.

a) Náklady na váš čas

Čas stojí peníze. Předem nikdy nevíte, kolik času prodejem nemovitosti strávíte.

Možná budete mít štěstí a nemovitost se prodá na první prohlídce, ale může se prodat za půl roku i déle. Zejména u dražších nemovitostí může prodej trvat i více než rok.

Dobře organizovaný makléř a celý tým umí pracovat efektivněji. To znamená, že dokáže v kratším čase udělat více než samoprodávající majitel, který se prodeji nemovitosti nevěnuje profesionálně.

Spočítejte si, kolik byste vydělali ve své práci, kdybyste čas věnovaný prodeji nemovitosti věnovali své práci. Čas strávený s rodinou nebo svými koníčky je nevyčíslitelný.

Těmto nákladům se říká implicitní náklady. Jsou to náklady, které nejsou vidět a vyjadřují ztrátu z toho, co jste mohli realizovat místo prodávání nemovitosti. Někdy se jim říká náklady obětované příležitosti.

b) Náklady na propagaci

Realitní kanceláře ví, co v marketingu a propagaci nemovitostí funguje. Ví, kde inzerovat a jak inzerovat. Také má množstevní slevy na inzerci. Dokáže levněji pořídit profesionální fotodokumentaci, půdorysy, videoprezentaci, virtuální prohlídky, homestaging, 3D vizualizace, umí efektivněji inzerovat na sociální sítích a efektivněji používat inzertní platformy jako např. Google Ads, Sklik.cz

Realitní kancelář tak dokáže s nižšími náklady oslovit mnohem větší počet potenciálních zájemců než samoprodávající majitel.

c) Náklady za právní servis

Realitní kanceláře mají nižší ceny za právní servis než klient z ulice, protože dávají právníkům více práce.

A nejen to.

Realitní kanceláře pracují s právníky, kteří se osvědčili a prokázali, že svoji práci dělají dobře. Ne o všech právnících se to bohužel dá říct.

Samotná cena za právní servis není to nejdůležitější. Mnohem důležitější je kvalita smluvní dokumentace.

Kvalitní právník dokáže výrazně zvýšit vaši ochranu před neoprávněnými požadavky kupujících v budoucnu a tím snížit potenciální náklady v budoucnu.

Nejednoznačná ustanovení mohou vést k nedorozuměním a chybějící ustanovení mohou dát kupujícím příležitost dodatečně z vás vysoudit slevu za vadná plnění.

To jsou věci, které v kvalitní realitní kanceláří ví a nepodceňují.

d) Náklady na řešení problémů

Celé řadě problémů se dá předcházet, ale některé problémy předvídat nelze a prodej zkomplikují. Často se objeví až v průběhu prodeje. Např. když se najde kupec, ten žádá odhad pro hypotéku a odhadce banky zjistí, že skutečný stav domu nebo pozemku neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí nebo, že technická zpráva k nemovitosti odhalí závažné skryté závady na nemovitostí, nebo že odhadce banky kupujícího stanoví odhadní cenu nemovitosti příliš nízko. Nastat může mnoho scénářů.

Mnoho problémů dokážeme vyřešit už na samém začátku, protože máme zkušenosti a mnoho problémů vyřešíme za pochodu, protože máme tým odborníků, na které se můžeme ihned obrátit (právníci, notáři, daňoví poradci, architekti, stavaři, geodeti atd).

Pokud tyto zkušenosti nemáte, s největší pravděpodobností nebudete schopni odhalit včas hrozící problémy a pokud nastanou, můžete mít problém je rychle a dobře vyřešit. S tím vším jsou spojené náklady, které se dopředu dají velmi těžko stanovit.

e) Náklady za chyby

Náklady za chyby patří k něm nejzákeřnějším a dopředu nejméně předvídatelným. Nejčastěji k nim patří chyby při vyjednávání o prodeji.

Víme, co může nastat, a proto vás před chybami můžeme snadněji ochránit.

Pokud se neživíte obchodováním, můžete podlehnout tlaku a odsouhlasíte nevýhodná ujednání ve smlouvě, jimž na začátku nepřikládáte význam a pak jich budete litovat. Nebo pod tlakem poskytnete slevu, kterou byste jinak neposkytli.

Horší chyby mohou nastat, když z neznalosti nedodáte všechny podklady k nemovitosti např. průkaz energetické náročnosti budov, revizní zprávy, stavební dokumentaci k domu či si nenecháte vypracovat technickou zprávu a kupující vás následně uvaří ve vašich vlastních chybách tím, že si na vás vysoudí dodatečnou slevu, která může být v případě skrytých vad klidně i stovky tisíc. Znám případ, kdy se kupující s prodávajícím soudili o skryté vady v konstrukci domu v hodnotě 1,5 mil.

Prodávající, kteří nikdy nemovitost neprodávali si často nejsou rizik a svých zákonných povinností vědomi. Kvalitní realitní kancelář vás před mnohými z nich ochrání nebo alespoň minimalizuje problémy.

f) Náklady na stres

Prodej nemovitosti je často stresující. O to víc stresující, pokud jsou ve hře emoce, finanční a časový tlak a vy nevíte, jak v některých situacích postupovat.

Každý snáší stres různě. Někomu stresové prostředí nevadí, jiný kvůli stresu ani nespí, nejí.

Stres je skrytý zabiják a může vám způsobit zdravotní problémy či způsobovat napětí a hádky s partnerem. Stres je vašim nákladem, který však finančně nevyčíslíte.

Dobrý makléř vás před stresem lépe ochrání.

6. Prohlídky

Při prodeji nemovitosti nejde o to, aby někdo otevřel dveře a řekl zájemci tady je koupelna a tady kuchyň.

Nikdo nezná nemovitost tak dobře jako majitel. A tak si možná řeknete, že jedině vy ji dokážete ukázat kupujícím nejlépe. To zní logicky, ale je to omyl.

Když nemovitost ukazuje zkušený makléř, má to víc výhod, než nevýhod:

  • Makléř snadněji získá zpětnou vazbu od zájemců než majitel sám.
  • Makléř není ovlivněn životní situací prodávajícího a jeho postojem
  • Makléře negativně neovlivňují emoce prodávajícího

Napsal jsem na téma organizace prohlídek samostatný článek.

7. Emoce

Emoce dokážou zastřít zdravý úsudek. A zdravý úsudek má vliv na úspěšnost / neúspěšnost prodeje.

Negativní vliv emocí při prodeji nemovitosti odpadá, pokud si najmete kvalitního, zkušeného makléře, který bude prodávat a vyjednávat za vás.

Kdy vás emoce dokážou připravit o peníze

Prodávající, kteří jsou pod tlakem a v emočním vypětí, mají tendence dělat při prodeji chyby nebo dokonce rezignovat před problémy. Následně toho litují.

Nejčastěji se negativní vliv emocí projevuje tak, že prodávající ve stresu odsouhlasí zbytečně vysokou slevu, kterou by ji jinak neodsouhlasili nebo jsou životními okolnostmi tak vyčerpáni (úmrtí, rozvod, stáří atd.), že nevěnují pozornost detailům při sjednávání podmínek prodeje a tím se dostanou do problémů, kterých pak litují.

Emoce při prodeji nemovitosti vyvolávají nejčastěji finanční, časový tlak a ztráta životního partnera (rozvod, úmrtí). Například potřebujete získat peníze, abyste si mohli koupit rodinný dům, do kterého jste se zamilovali atd. Bojíte se, aby vám dům neutekl, a tak jednáte ve stresu, pod tlakem. Nebo máte problém splácet hypotéku a banka vám začíná posílat výzvy a hrozící dopisy. Negativní vliv emocí a vyčerpání se často projevuje při vypořádání majetku při rozvodu nebo při úmrtí a následném vypořádání dědictví.

8. Obchodní dovednosti

Kvalitní, zkušení realitní makléři mají obchodní dovednosti a znalost problematiky, které využijí ve váš prospěch. Vyjednají za vás lepší podmínky prodeje. Např. lepší prodejní cenu, lepší platební podmínky, termíny a ochrání vás před neobvyklými, přemrštěnými požadavky ze strany kupujících.

Obchodní zkušenosti se nezískají přes noc, sbírají se celé roky. Pokud se neživíte obchodováním, pak obchodní dovednosti nemáte a najmutím makléře, který obchodní dovednosti má, uzavřete lepší obchod.

9. Lepší kvalita kupujících

Realitní kancelář vám je schopna častěji přivést kvalitnější, bonitnější klienty, než když si budete nemovitost prodávat svépomocí.

Na realitní kanceláře se totiž častěji se svými požadavky na nákup nemovitosti obrací lidé, kteří nemají moc času, ale za to mají peníze a lepší bonitu v bankách při získání hypotéky.

Patří mezi ně podnikatelé, právníci, bankéři, herci, zpěváci a obecně úspěšní lidé, kteří si váží svého času. Spojuje je to, že nemají čas na vyhledávání nemovitosti, a proto nám zadají parametry nemovitosti, kterou chtějí koupit a pověří nás jejím vyhledáním.

Nemusíte mít zrovna luxusní vilu, abyste získali bonitnějšího kupce přes realitní kancelář. I když máte na prodej byt v panelovém domě, i tak vám realitní kancelář může přivést bonitnějšího klienta. Třeba někoho, kdo vydělal peníze a chce koupit byt na investici nebo firma, která chce pořídit byt pro své zaměstnance.

Výhodou je pak i to, že bonitnější klienti mají vyšší úspěšnost při získávání hypoték, což má pozitivní vliv na rychlost a úspěšnost prodeje.

10. Štít před nevhodnými zájemci o prohlídku

Štít před spekulanty

V realitách jde o hodně peněz, a proto lákají spekulanty. Dobrý realitní makléř vytvoří ochranný štít před spekulanty, investory nejhrubšího zrna, kteří se vás budou všemi možnými způsoby snažit tlačit k co nejnižší ceně.

Štít před obtěžujícími makléři

Na realitním trhu je hodně makléřů, kteří neví, jak získávat zakázky, než tím, že obvolávají inzeráty samoprodejců. Často jsou to začínající, nezkušení makléři, anebo makléři, kteří mají nouzi o zakázky a podle toho komunikace vypadá. Dobrý makléř vítá spolupráci s ostatními makléři, ale zároveň odfiltruje ty, kteří nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu pro prodej.

Štít před bytovými turisty

Jsou lidé, kteří nemají zájem koupit žádnou nemovitost. Chodí se na ně jen dívat, podobně jako například do obchodů na nábytek.

Důvody jsou různé. Někdy si jen chtějí prohlédnout hezký dům, do kterého by se jinak nepodívali, někdy hledají inspiraci pro zařízení vlastního bydlení, jindy jen chtějí vidět, jak bydlí jiní lidé a chtějí se zasnít v nemovitosti, kterou si nemohou finančně dovolit.

Dobrý makléř dokáže vhodnými otázkami poznat, jestli opravdu zájemce má v plánu nemovitost koupit nebo ne.

Štít před zloději

Bohužel jsou i lidé, kteří nechodí na nemovitosti s cílem koupit, ale jen s cílem něco vám odcizit. Napsal jsem na toto téma samostatný článek Jak na prohlídce nemovitosti poznat zloděje.

Odhad ceny nemovitosti

Nevýhody prodeje s realitní kanceláří

1. Platíte provizi realitní kanceláři

Budete muset platit provizi realitní kanceláři. A to je nejčastější důvod, proč se někteří prodávající snaží prodat nemovitost bez realitní kanceláře.

Jsou sice realitní kanceláře, které vám budou nabízet, že pro vás budou pracovat zdarma, ale to jen takový trik, jak nalákat prodávající na laciné sliby. Tito makléři ve skutečnosti pracují pro kupující, kteří je platí za to, aby pro ně našli nemovitost. Budou se tak snažit pro ně vyjednat, co nejnižší cenu, a proto to nepovažuji za službu pro prodávající. Nikdo pro vás nebude pracovat zdarma. Tomuto tématu jsem věnoval samostatný článek Prodej nemovitosti bez provize. Výhody, nevýhody.

2. Jste vázáni smlouvou s realitní kanceláří

Pokud uzavřete výhradní zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláři, máte k ní závazky vyplývající z této smlouvy.

Určitou alternativou je sice nevázat se exkluzivní smlouvou s jednou realitní kanceláří, ale pověřit prodejem více makléřů. Můžete si tak prodávat nemovitost sami.

Zaangažovat do prodeje více realitních kanceláří je však to nejhorší, co prodej nemovitosti můžete udělat. Toto řešení má pro vás jako prodávajícího více mnohem více nevýhod než výhod, které se projeví negativně na průběhu prodeje i konečném výsledku prodeje. Věnoval jsem tématu článek Exkluzivní smlouva s realitkou. Výhody, nevýhody.

Pokud nechcete spolupracovat s jednou realitní kanceláří, radši se realitním kancelářím vyhněte úplně a nabízejte si nemovitost sami.

3. Můžete se spálit s výběrem makléře i realitní kanceláře

Vybrat kvalitní realitní kancelář a makléře není tak jednoduché. Mnozí makléři slibují hory a doly jen, abyste jim svěřili prodej, ale bohužel u nadpoloviční většiny makléřů se jedná pouze o plané sliby. Špatná kvalita realitních služeb obecně je druhý hlavní důvod, proč se zhruba polovina prodávajících rozhoduje prodávat bez realitní kanceláře.

Moje zkušenost z kanceláří Remax Alfa, kterou pro mne reprezentuje paní Šebíková je nejlepší, co jsem kdy měla. Do té doby jsem o práci realitních agentů měla jen velmi nevalné mínění díky mnohým neblahým zkušenostem. Tentokrát jsem byla nadšená! Její profesionalita rychlost, kontakty a celkově servis a hlavně životní optimismus jako přidaná hodnota, to vše mi nesmírně ulehčilo velmi složitou životní situaci, se kterou jsem se v té době potýkala.
S paní Dorinou Šebikovou jsem vyřešil pronájem bytu pro mě ideálním způsobem, tedy o nic se nestaral. Od zajištění kvalitního nafocení až po výběr bonitniho pronájemce vše proběhlo dle mých představ.
Setkal jsem se jak s profesionalitou, tak i lidským přístupem. Paní Černá poskytuje nadstandardní služby, které nejsou zdaleka běžnou praxí realitních makléřů. Celý proces proběhl rychle a bez jakéhokoliv problému ku prospěchu všech zúčastněných stran. Ještě jednou děkuji a budu nadále doporučovat. LM
Moc děkuji Mgr. Prokešovi za skvělou spolupráci. Je velice příjemné s takovými lidmi jak je pán Prokeš pracovat. Perfektní komunikace a skvělé myšlení vede k dobrým výsledkům.
Ráda bych poděkovala paní Dörflerové z REMAX Alfa za profesionální práci při prodeji naší chaty. I přes "coronavirové" období vše proběhlo rychle a v pořádku.
Pan Jelínek z realitní kanceláře Remax mě velmi příjemně překvapil. Po předchozích zkušenostech s jinými realitními kancelářemi a po katastrofálních zkušenostech mých kamarádů a rodiny bylo jednání s panem Jelínkem úplné pohlazení po duši. První kontakt byl při koupi domu. Na prohlídce zodpovídal všetečné dotazy a vše nám předvedl, poté v procesu koupě byl neustále na příjmu a připraven vše hned řešit. Provedl nás celou koupí domu a zajistil všechny potřebné dokumenty, pomohl nám i s přepisem energií a byl i u předání nemovitosti.Bez zaváhání ho doporučuji všem známým, kteří řeší nákup nebo prodej nemovitostí.Nadále jeho služeb využíváme při nájmu bytu. Při prvním pronajímání mě překvapila rychlost, s jakou připravil inzerci i prohlídky a našel spolehlivé nájemníky. Opět nám neváhal se vším pomoct a poradit.Pana Jelínka můžu jedině doporučit.
Naprostá spokojenost s makléřkou Janou Karlachovou, profesionální služby, dokázala vyjednat i lepší prodejní cenu!
Prodávali jsme s Pavlem Dvořákem z Remax Alfa rodinný dům, který představoval v podstatě veškeré rodinné jmění. Důležitost transakce byla enormní, protože nám šlo o vše a tak jsem oslovila Pavla a Remax Alfa, protože jsem z osobního života věděla, že jsou to velmi spolehleví a za každé situace féroví lidé a o to nám šlo nejvíce. Vím, že Remax Alfa již tolikrát vyhrála kancelář roku díky svojí profesionalitě, že už je toto ocenění snad jen rutina 🙂 Proto ani co se týče profesionality jsem neměla pochyb.Formální stránka obchodu proběhla na 1 s * a 4x podtržená, tedy lepší to být nemohlo. Ve zkratce: Pavel prodal za cenu, kterou jsme chtěli (a nechtěli jsme málo) cca za 3týdny. Veškerý proces byl dokonale naplánován i zorganizován. Nejsilnější stránkou transakce byly Pavlovy obchodní dovednosti a umění vystupovat a komunikovat. Náš dům koupil jeden z nejvýznamnějších činitelů v republice a rozhodně jsme se nemuseli za Pavlovo jednání stydět, spíše naopak.Celý průběh transakce byl bezchybný. Pavel vložil maximální úsilí do toho, aby vše šlapalo jako hodinky.Je zde jen jedno úskalí, že proces byl opravdu velmi formální. Pokud si člověk tvoří rád vazby na obchodní partnery a má rád, když si s makléřem může dát kávu a prohodit pár slov - byť jednou dva krát za pět měsíců, tak tohle u Pavla bohužel nešlo. Bylo mi dáno najevo, že kromě nás má velké množství jiných transakcí a my jsme jen jedna z nich a tak jeho časové možnosti jsou omezené na ryzí obchod a ani závěrečná káva na rozloučenou po předání domu možná není.Kromě tohoto aspektu jsou zde ale samá pozitiva. Pavel také okamžitě reaguje na jakoukoliv výtku a okamžitě udělá více než maximum pro spokojenost svého klienta, takže celkový výsledek je super.Pokud vyhledáváte ryze formálního profesionála, tak Pavel je ten pravý. Prodá Vaši nemovitost rychle, za nejvyšší možnou cenu, formálně dokonale správně, reaguje okamžitě a je dostupný na telefonu i emailu od rána do noci 7dní v týdnu. Především, pokud se jedná o veškeré Vaše jmění či velmi drahou nemovitost, budete se samotným výsledkem spokojeni.
Paní Jana Gondeková se vyznačuje vysokou profesionalitou, absolutní spolehlivostí, pečlivostí. Dokáže velmi flexibilně reagovat na individuální potřeby klienta. S jejími službami jsem byla vždy velice spokojena.
Služby pana inženýra Jelínka dalece předčily jakékoliv očekávání. Jeho reakce/odpovědi byly téměř okamžité, vyřízené s ochotou, dodané dokumenty a informace byly úplné a pravdivé. Navíc i po lidské stránce se jedná o sympatického a vstřícného profesionála. V budoucnu se na něj vždy ráda znovu obrátím, pokud se naskytne příležitost. Vřele doporučuji!
Pana Rašku z teto RK mohu vřele všem doporučit.Spolupráce s ním byla vynikající. Jednal s námi vždy na rovinu, vše řešil zodpovědně a rychle. Pan Raška je velmi svědomitý, ochotný, spolehlivý a empatický. Jeho vystupování je vysoce profesionální. Mockrát děkujeme za odvedenou práci při prodeji nemovitosti. Kdybych prodávala další nemovitost, tak bych se na pana Rašku opět ráda a s důvěrou obrátila. Děkuji mockrát.
Když jsem potřebovala byt a rozhodovala se mezi realitkami, rozhodla jsem pro Vaši kancelář a konkrétně pro paní Dorinu Šebíkovou. a byla to nejlepší volba. Právě ona patří mezi ty makléře na vysoké profesionální úrovni. Její přístup, výběr vhodných klientů, rychlost a celý servis spojený s prodejem bytu byl bez chyby. Děkuji, že jsou lidi jako je ona a ráda ji doporučuji dalším kdo chtějí mít perfektní servis v prodeji či koupě nemovitosti.
S paní makléřkou byl prodej nemovitosti od začátku do konce v podstatě procházkou růžovým sadem. Vlastně na našich "bedrech" zůstal jen ten začátek a konec. Zdárný konec. A to je pro nás, jako klienty, to podstatné. Víme ovšem, že mezi tím bylo potřeba učinit mraky práce a té se paní Šárka Sabová zhostila s plným nasazením, pečlivostí a s vždy vstřícným, milým a naprosto bezproblémovým přístupem. Děkujeme za korektní službu a výbornou spolupráci.
I když hodnotím ze strany kupujícího, nemohu si vynachválit služby paní Doriny Šebíkové. Profesionální přístup během samotné koupě a následný servis po předání nemovitosti – vše na jedničku. Nezbývá než doporučit 🙂
Spolupracovali jsme s paní Miladou Vedrovou, která je pečlivá, spolehlivá a pokud je na trhu realitních makléřů nějaký standard, cíleně se pohybuje v kvalitě poskytovaných služeb vysoko nad ním. Při realizaci zakázky pečlivě vybírá pouze profesionály nejvhodnější pro daný typ obchodu, v našem případě Mgr. Jan Zajíček (advokát) a Ivana Vaňková (home staging), jejichž přístup a služby byly také na vysoké úrovni.
Hodnotim velice kladne profesionalni pristup pana Kamila Jelinka . Nemovitost po rodicich jsme prodavaly spolecne se sestrou. A tak nam fakticky i pomahal v pripade, kdy se nase nazory na prodej trochu lisily. Ale diky jeho osobnimu pristupu probehl prodej bez problemu a k nasi spokojenosti. Vrele doporucuji. Hana Klaskova
Tímto příspěvkem chci poděkovat za vynikající spolupráci s makléřkou pí. Janou Gondekovou - je to profesinálka na té nejvyšší úrovni, k prodeji naší nemovitosti přistoupila velmi zodpovědně, příprava nemovitosti na prohlídky neměla chybu, zveřejněné fotografie byly pořízeny a zpracovány vysoce profesionálně. Přírava podkladů k prohlídkám jak o nemovitosti samotné, tak i k dalším oblastem (např. školství, zdravotnictví, volnočasové aktivity, nákupní možnosti, dopravní dostupnost atd.) souvisejícím s lokalitou dané nemovitosti byla bezchybná a zájemci o nemovitost vysoce ceněná. Při jednáních vystupovala vždy profesionálně, ale také s úsměvem a pozitivním přístupem. Veškerá jednání ohledně smluvního ujednání "moderovala" optimálním způsobem, který vyústil v úspešný prodej nemovitosti. Rozhodně doporučuji tuto vysoce profesionální makléřku. I já sama ji doporučila dalším mým známým.Marcela Hortenská
Velkou pochvalu dávám paní Rambouskové která vytvořila krásnou atmosféru v domě při prodeji. Pracovala s profesionálním s vysokým nasazením. Je velmi inteligentní, vstřícná a udrží dobrou atmosféru mezi prodávajícími a kupujícími. Pani Rambousková pre nás pracovala na 200%
Naprostá spokojenost s panem Švarcem, je vstřícný, seriózní a empatický člověk. Spolupráci s ním rozhodně doporučuji.
Byl jsem velice spokojen s prací a službami paní Černé. Reagovala rychle, všechny potřebné informace jsem vždy obdržel ke své spokojenosti. Jednání paní Černé bylo velmi korektní a profesionální.
Se sluzbami Remax Alfa jsem byla spokojena, zejmena diky maklerce pani Gondekove, jenz mi velice pomohla s prodejem nemovitosti.Vstricnost, profesionalita, zkusenosti v oboru, rychle jednani a pravidelna srozumitelna zpetna vazba shrnuji celkovy dojem z nasi spoluprace. Dekuji
Dobrý den.Chtěl bych tímto velmi poděkovat paní Dorině Šebíkové, za skvěle odvedenou práci a maximální profesionalitu se 100% servisem. S paní Šebíkovou jsem řešil prodej již druhé nemovitosti a opět maximální spokojenost. Prezentace, Rychlost, Cena za kterou se byt prodal a vyřízení všech náležitostí souvisejících s prodejem na nejvyšší úrovni. Mohu každému s čistým svědomím jen doporučit... 👌Pokud bych v budoucnu měl opět řešit prodej nemovitosti... Určitě znovu s paní Šebíkovou.Ještě jednou moc děkuji.
Uživatel Googlu
Uživatel Googlu
Jana Karlachová je opravdový profesionál ve svém oboru. K mé zakázce pronájmu nemovitosti přistoupila velmi zodpovědné, s ohledem na moji osobní situaci a individuální specifické požadavky. V každém okamžiku transakce jsem měl od Jany přesné a detailní informace o tom, jaké kroky budou nasledovat. Vše, na čem jsme se domluvili, bylo vždy do puntíku splněno, a to v kvalitě vysoce převyšující má očekávání. Pokud budu cokoliv řešit v budoucnu na nemovitostním trhu, určitě se znovu s důvěrou obrátím právě na ni.
S praci pana Jana Humhala, REMAX Praha, jsem byla velmi spokojena.Pracoval velmi odborne a vzdy jsem byla vcas informovana o vsech krocich. Vse probehlo pro mne bez jakychkoliv komplikaci a vysledekpro mne vice nez uspokojujici. Mohu jen vrele jeho sluby kazdemu doporucit, nebude zklaman.
Vřele doporučuji. Jednání s realitní makléřkou Martinou Popenkovou ohledně koupě bytu bylo od první schůzky příjemné. Vše proběhlo ve velice krátké době bez jakýchkoliv komplikací a v přátelské atmosféře.
Paní makléřka Šárka Sabová odvedla profesionální práci. Zařídila vše potřebné a mnohé navíc. Na její práci je vidět vysoké osobní nasazení. Při případném dalším prodeji s ní rád budu znovu spolupracovat.
Jsem spokojen, protože makléř Karel Hynšt je schopný, spolehlivý profesionál. Velice oceňuji jeho osobní přístup.
Hodnocení realitního makléře Ing.Karla Hynšta, kancelář REMAX Palackého třída,Brno.Děkuji za spolupráci. Oceňuji zejména profesionální jednání, vstřícný přístup a odborné znalosti na trhu nemovitostí.Pana Ing. Karla Hynšta všem doporučuji a pokud budu mít příležitost, tak se na něj rád znovu obrátím 🙂
Velmi kvalitní služby, Vždy rychlá reakce. Maximální spokojenost- vyjádřená i ve videohodnocení na stránkách makléře i na Youtube.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat paní Janě Gondekove.Ktera velmi profesionálně vedla prodej našeho bytu.Po celou dobu inzerce,prohlídek,prodeje nás o všem pravidelně informovala.Jednala vždy v našem zájmu a tak byla celá akce pro nás velmi pohodlná.Jeste jednou díky!M.J.
Rád bych ocenil práci paní makléřky Jitky Šalounové, kterou jsem poznal prostřednictvím jejího manžela. Zmínil jsem se že bych rád bydlel v domku, leč ačkoliv mám byt, nemám finance. Záhy mě paní Šlounová kontaktovala a vylíčila mi možnosti nejlepšího způsobu zafinancování a rovnou mě upravila mojí představu, která byla v podstatě nereálná. Současně mi poradila i jak se dopracovat ke svému novému domu. Vzhledem k tomu, že realitám vůbec nerozumím jsem to stejně považoval za nereálné, neboť sehnat pozemek bylo nad moje možnosti. A opět zapracovala paní Šalounová. A to vše bez jakéhokoliv nároku na odměnu, jen jsme se domluvili, že případný prodej bytu uskutečním jejím prostřednictvím. Během převodu pozemku se vyskytly nějaké nejasnosti, ale paní Šalounová opět kvalifikovaně poradila. Jedná se o velmi pečlivou makléřku, která nenechá nic náhodě a její zkušenosti jsou podepřené nejen dlouholetou zkušeností v oboru, ale i praxí, kdy ona sama prošla procesem stavby domu a s tím souvisejícími etapami a "procedurami". Dnes vím, že prodej bytu uskutečním jejím prostřednictvím a je mi jasné, že to bude v nejlepších rukou. S díky Tomáš Parašín
Jana Karlachová je opravdový profesionál ve svém oboru. K mé zakázce pronájmu nemovitosti přistoupila velmi zodpovědné, s ohledem na moji osobní situaci a individuální specifické požadavky. V každém okamžiku transakce jsem měl od Jany přesné a detailní informace o tom, jaké kroky budou nasledovat. Vše, na čem jsme se domluvili, bylo vždy do puntíku splněno, a to v kvalitě vysoce převyšující má očekávání. Pokud budu cokoliv řešit v budoucnu na nemovitostním trhu, určitě se znovu s důvěrou obrátím
Využili jsme služeb pana Ing. Kamila Jelínka.Je to nejlepší makléř, se kterým jsme kdy spolupracovali. Doporučuji všude kudy chodím. Velmi profesionální a přesto milý přístup, kdy jsme viděli, že nejsme, jen obchodní položka, ale lidé, pro které pan Jelínek našel vždy pár milých slov nebo dokonce pár kousků ovoce pro děti. Prodej nemovitosti proběhl hladce i v naší náročnější situaci a časovém tlaku, kdy se koordinoval nákup a prodej více nemovitostí. Perfektní organizace, které není co vytknout. Kdyby se dalo dát sto hvězdiček, zaslouží si je všechny!
S pani Sebikovou spolupracujeme nekolik let a nemenili bychom! Pani Sebikova je profesiolnalni, vstricna a ochotna vzdy poradit. Spolupraci s ni doporucejeme!
Pan Babčický mi pomohl s prodejem pozemků a vše proběhlo bez jakychkoliv koplikací .Veliká spokojenost a mohu jen doporučit.K.Ch
Pana Ing. Jakuba Žižku hodnotím jako vynikajícího profesionála. Při prvním setkání mně srozumitelně vysvětlil postup prodeje pozemku. Následně mě informoval o jednáních s příslušnými úřady. Prodej byl úspěšný a já jsem přesvědčena, že díky obdivuhodné práci Pana makléře Ing. Jakuba Žižky.
Эффективная компания. Отличная командная работа.
Se sestrami jsme prodávaly rodinný dům, prodej nám zajišťovala paní Marcela Ondrušová. Paní Ondrušová předčila naše očekávání, je to člověk na správném místě. Profesionální, vstřícná, flexibilní. Žádná překážka pro ní nebyla problém, zařizovala pro nás i chybějící revize i kolaudaci stavby. Služby paní Ondrušové doporučuji všem, já už reality s nikým jiným řešit nebudu. Soňa Koděrová
Rád bych skutečně upřímně poděkoval panu Radku Karnoldovi za spolupráci při prodeji svého bytu. Je profesionálem na svém místě, kromě odborných znalostí velmi oceňuji i jeho vstřícný přístup. Při své práci myslí na každý detail a dělá vše pro to, aby se nemovitost prodala co nejlépe. Jeho snahou je prodat nemovitost za ještě vyšší cenu, než prodávající požaduje, a daří se mu to! Služby pana Karnolda mohu stoprocentně doporučit.
Za mě (respektive pro mě) perfektní práce na jedničku s hvězdičkou. Vše proběhlo rychle, spolehlivě, navíc příjemně a se zajištěním i úkonů, které ve smlouvě nebyly a tedy jsem si je měla realizovat sama. Děkujeme Pavel Dvořák a Remaxu!
Mám výbornou zkušenost s makéřkou Dorinou Šebíkovou. Prodávala byt mého táty, postarala se o kompletní vyzklizení bytu, ve kterém žili 30 let jeho rodiče, byt připravila k prodeji a během krátké chvíle našla na byt kupce. Táta s prodejem neměl žádné starosti, paní Šebíková se o vše postarala, skvěle komunikovala a byla také velmi empatická. Pokud budu v budoucnu řešit cokoliv s realitami, budu se na paní Šebíkovou s radostí obracet. Její služby opravdu doporučuji.
Paní Ing. Popenková je zkušená makléřka. Prodej proběhl rychle, k naprosté spokojenosti. Nemusela jsem se o nic starat, byla jsem průběžně informovaná. Naše rodina se na paní makléřku obrací opakovaně a doporučila bych jí i svým známým. Andrea Kubálová
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Dorině Šebíkové za velmi milý a profesionální přístup! Je vidět, že svou práci dělá ráda a klientům se věnuje na maximum. Prohlídka bytu proběhla skvěle, paní byla připravená, vždy ochotně zodpověděla všechny naše dotazy a byla ochotná nám vyjít maximálně vstříc. Na paní oceňuji především její optimismus, vstřícnost a profesionalitu! Rozhodně doporučuji!
S paní Ondrušovou to nebyl můj první prodej bytu. Již jsem její služby v minulosti využila a v případě dalšího prodeje se opět obrátím na ní. Jsem velmi spokojená s jejím přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a s jejím přátelským chováním. Za mne mohu vřele doporučit, pokud hledáte profesionální služby a chcete nemovitost opravdu prodat. Děkuji moc za spolupráci. Jana Voříšková
Měli jsme velké štěstí. Paní Dana Rambousková je profesionální jak si člověk může přát a navíc úžasný člověk. Je ochotná, příjemná, a dělá víc než je v jeji náplni práce. V našem případě nepracovala pro nás a i tak chtěla pro obě strany to nejlepší. Nabízela nám spoustu možností a vždy s úsměvem vyřešila vše. Jsme za ní moc vděční.
Ráda bych poděkovala za skvělou spolupráci, neměla jsem s pronájmem starosti, vše k mé spokojenosti bylo zařízeno včetně konzultaci nad výběrem nájemníků. Paní Sarka Sabova mi ušetřila čas, perfektně připravila veškeré podklady. Sarka Sabova pochopila co chci, koho bych chtěla. Neměla jsem s tím žádné starosti a za to ji i tímto chci velmi poděkovat. Doporučuji ji nejen jako profesionála ve svém oboru, ale také i po lidské stránce.”Michaela Hamplová
S panem Ing. Karnoldem máme dvě zkušenosti (prodej bytu, pronájem bytu).Obě dopadly dobře.Pan inženýr byl velmi ochotný, vstřícný a vždy dobře připravený.Na dotazy e-mailem i SMS reaguje rychle a ochotně.V problematice realitního trhu se absolutně orientuje, jakýkoliv náš dotaz byl schopen srozumitelně odpovědět a popřípadě dovysvětlit.Pomohl nám i s problematikou nájemních smluv z pohledu pronajímatele, rychle nám byl schopen sehnat podklady a materiály, z kterých jsme mohli čerpat informace, takže nám ušetřil čas i energii.Pan inženýr je velmi slušný a solidní člověk, kterého rád doporučím.
Pan Jeínek nám pomohl s prodejem bytu i koupí rodinného domu.Svou neuvěřitelnou pílí, pracovitostí a především lidským přístupem Nám pomohl, abychom nebyli ve stresu a vše nám pomohl zařídit i vyřídit.Nemovitost nekupujete a neprodáváte každý den, tak velmi rádi doporučujeme pana Jelínka.Spolehlivost, rychlost, přehlednost a jako bonus hezký přístup. To je charakteristika pana Jelínka.S pozdravem nadmíru spokojeni a vděčni přeji hezký den manželé Stehlíkovi.
Realitní makléř p. Jelínek je naprosto ojedinělý, profesionální, lidský, pečlivý, svědomitý. Spolupráce při prodeji chaty byla velmi rychlá a strašně mile se s ním jednalo. Okamžitě odpovídal na všechny mé dotazy a snažil se pomoci. Je vidět, že ho práce neskutečně naplňuje, je to naprostá jednička ve svém oboru. Přála bych si více takových lidí, makléř roku by měl vyhrát každý rok. Za vše Vám patří velké díky, přeji zdraví celé Vaší rodině a spoustu dalších úspěchů v práci. Díky a smekám před Vámi:-)
Děkuji za velice profesionální přístup pana Františka Babčického. Rychlé jednání a komunikaci. Byl jsem informován o každém kroku v průběhu zjišťování odhadu pozemku. 🙂
Pan inženýr Šoupal za mě profesionálně a aktivně vyřídil všchny záležitosti při prodeji mého bytu. Vřele doporučuji.
Jméno a příjmení makléře RE/MAX AlfaLukas HrdinaProsím vyberte důvod hodnoceníPochvala na makléřeKolika hvězdičkami hodnotíte makléře?⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)Vaše hodnocení makléře (nepovinné)Byl jsem naprosto spokojen s praci pana Lukase Hrdiny a timto chci vyjadrit podekovani a pochvalu za jeho praci. Jeho pristup ke klientum je velice pozitivni a prikladny. Omlouvam se za opozdenou reakci, mezitim jsem prodelal operaci sedeho zakalu na obou ocich. Dekuji, s pozdravem Jiri HalamekVaše jméno a příjmení (nepovinné)Jiri HalamekVáš telefon605484548Váš emailjhalamek@seznam.cz
Pan Babčický před třemi lety prodával náš byt v Dejvicích a s jeho službami jsme byli velmi spokojeni, takže když jsme nedávno potřebovali prodat pozemek, oslovili jsme ho znovu a opět nezklamal, vše proběhlo k naší naprosté spokojenosti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za skvělou spolupráci Ing. Marcele Ondrušové, která řešila prodej mého bytu.Je příjemné pracovat s člověkem, který je skutečný profesionál a po celou dobu vzbuzuje v klientovi pocit jistoty na vynikající obchodní a etické úrovni.Pokud budu v budoucnu řešit v oblasti realit řešit cokoliv, velmi rád se na zmíněnou makléřku obrátím znovu.Všem, kdo uvažují o prodeji nebo koupi nemovitosti mohu spolupráci s paní Ondrušovou jen doporučit.Ještě jednou děkuji a přeji do budoucna mnoho dalších spokojených klientů.
Profesionální a zároveň přátelský přístup.U Remaxu se o nás starala paní Ondrušová a paní Hilton a můžu jen doporučit. Práce je rozhodně baví. =)
A Google User
A Google User
Paní Marcela Ondrušová je profesionál na správném místě. Obrátil jsem se na ni s prodejem pozemku, který se již téměř rok pokoušeli prodat jiní realitní makléři avšak neúspěšně. Paní Ondrušová vyřešila spor se sousedem ohledně společné hranice pozemků, zařídila nové vytyčení hranice pozemku a pak během krátké doby pozemek úspěšně prodala. Její služby a přístup naprosto předčily moje očekávání. Paní Ondrušovou rozhodně doporučuji.
Velmi profesionální a navíc i příjemné jednání makléře Ing. Kamila Jelínka. Řešili jsme spolu pronájem 2 bytů se skutečně vysokými nároky pro výběr nájemníků, pan Kamil musel zodpovědět a postarat se o velké množství zájemců, dotazů a požadavků a vše vyřešil bravurně a s noblesou. Dále mi výrazně pomohl ke koupi nového domova pro rodinu, takže je aktivní a pro klienta úspěšný ve všech oblastech realit. Jeho služeb jsem začal využívat na základě doporučení známých, kteří s ním byli nadstandardně spokojeni a hned od začátku mě přesvědčil také. Jednoduše, přehledně a právně perfektně zajištěný celý průběh i kontrakt s dobrými radami. Velmi dobrý lidský přístup a pochopení a prokazatelně obrovské zkušenosti jsou velkými benefity pana Kamila pro všechny jeho klienty. Pro jakékoliv další řešení realit je pan Kamil mou jasnou volbou!
S panem Ing. Karnoldem jsem měla možnost jednat v souvislosti s pronájmem bytu. Velmi oceňuji jeho spolehlivost, lidský přístup a nevídanou pečlivost. Je vidět, že mu záleží na spokojenosti svých klientů. Děkuji a vřele doporučuji. Tereza Kollerová
Byli jsme velmi spokojeni s profesionálním přístupem pana Babčického při celém procesu koupě nemovitosti. Velice profesionální a zároveň lidský přístup, dodržení všech dohod, termínů apod. Rychlé a vstřícné jednání, ochota. Můžeme vřele doporučit.Chalupovi, Lipno nad Vltavou
Hezký den, využil jsem Vašich služeb prostřednictvím Vašeho makléře Ing. Karnolda. Spolupráce s Ing. Karnoldem byla procházka růžovým sadem. Jeho znalosti, invence, vlídnost s spolehlivost mne ohromily. Díky lidem jako je Ing. Karnold musí být Remax ČR ve svém oboru nejlepší. Všem potenciálním klientům vřele doporučuji. Moc děkuji Ondřej Daczický, Praha 5
Vysoce nadstandardní servis a poradenství. Paní Dana Rambousková absolutně předčila vše, co jsem od realitního makléře očekával (a to už jsem jich potkal dost). Velmi kvalitní a efektivní zajištění dokumentace, právní i technické stránky nemovitosti a veškerého servisu k absolutní spokojenosti nejen mé, ale i protistrany. Paní mne dokázala informovat o množství věcí, které by mne vůbec nenapadly řešit a zajistit vše potřebné, jak jsem zvolil. Nesmírně oceňuji nezištný a zejména osobní přístup, navíc bez ohledu na čas a volné dny. Obrovskou pomocí pro nás byla i podpora, konzultace a doporučení při výběru a koupi následné nemovitosti, kterou jsme si hledali sami u konkurence.
Od sameho zacatku jsem byla velice ohromena profesionalitou. Navazani kontaktu s RE/MAX predchazelo zasilani emejlovych zadosti z USA na vyhotoveni oceneni na druzstevni byt v Praze ruznym relativnim kancelarim. Tato snaha byla bez jedinne odezvy. Proto jsem musela prejit k telefonnimu obvolavani. RE/MAX kancelar byla prvni na mem seznamu. Telefon odpovedela pani PhDr. Katerina Melanova ktera ochotne souhlasila ze oceneni na byt vypracuje. Od toho dne nasledovala vymena informaci a dokumentu. Podavani pravidelnych aktualizaci byla samozrejmost. Oceneni bylo vypracovano v radnem terminu a doruceno notarske firme. Pani PhDr. Katerinu Melanovou vrele doporuji pro ucely vypracovani oceneni na nemovitost.Diky pozitivni zkusenosti s ocenenim bytu jsem se dohodla s pani maklerkou PhDr. K. Melanovou ze to budou zase sluzby RE/MAX na ktere budu spolehat pri prodeji predmetneho druzstevniho bytu.Pravnik s kterym RE/MAX pracuje pripravil plnou moc ve ktere jsem souhlasila aby mne pani maklerka PhDr. K. Melanova zastupovala prakticky ve vsech aspektech nutnych k tomu aby se prodej bytu uspesne dokoncil. Plna moc se tykala napriklad rezervacniho poplatku, blokovaciho deposita, dohody o financnim vyporadani, smlouvy o advokatni uschove. Smlouva a plna moc byla pripravena k memu podpisu 04.09.2019. Nad ramec SMLOUVY pani maklerka souhasila s radou cinnosti jako napriklad ze bude pritomna u instalace elektromeru v byte (podepsala za mne smlouvu na dodavky elektriny) ze obdrzi a preposle fakturu za elektriku ze bude preposilat dulezitou postu ze se sejde s uklidovou firmou a tak dale.9.10.19 zajistila inzerci na ctyrech webovych strankach. 9.21.19 probehla prvni prohlidka bytu. 8.10.19 za mne podepsala s kupcem rezervacni smlouvu. 10.25.19 probehla platba za prodej bytu na muj ucet.Dale chci podekovat za eticke jednani a profesionalitu Mgr. Janu Zajickovi advokatni uschovna ktera provedla platbu za prodej bytu na muj ucet. Pro RE/MAX pracuji vyjimecni lide. Nevahejte se na ne obratit budete s jejich sluzbami spokojeni – je to vyjimecna relativni kancelar.
Když mně zemřela moje maminka, kromě všech možných starostí s tím spojených, jsem se musel vypořádat i s bytem, který po ní zůstal. Protože jsem nežil v Praze a nikdy jsem tu neprodával žádnou nemovitost, požádal jsem o radu svoji dceru, která mně doporučila paní Lucii Majerovou z firmy Remax.A od prvního setkání s ní jsem byl velice příjemně překvapen její profesionalitou, zodpovědným jednáním, a rychlostí celého prodeje. Protože moje manželka není Češka perfektní znalost angličtiny paní Majerové byl vítaný bonus během celého prodeje. Paní Majerová zodpověděla všechny naše otázky, zařídila krásnou prezentaci bytu pro všechny zájemce a navigovala nás naprosto transparentně při výběru kupce. Protože jsem nežil v Čechách, bylo pro mně nesmírně důležité, aby celá transakce byla v plném souladu s platnými místními právními předpisy, aby nemohla být napadnuta po uzavření prodeje. Dnes mohu říci, že celá transakce byla ukončena k naší úplné spokojenosti a jak paní Majerovou tak i firmu Remax mohu případným zájemcům vřele doporučit!Manželé Olmerovi
Prodej nemovitosti s panem Šoupalem z REMAX Alfa proběhl nad očekávání rychle a naprosto bez problémů. Oceňuji profesionální vystupování, podrobné informace o průběhu celé transakce, kvalitně připravené smluvní dokumenty a flexibilitu pana Šoupala. Ačkoli nám do prodeje zasáhla omezení související se stávající epidemií i některé osobní okolnosti na straně zúčastněných, s panem Šoupalem se podařilo na všem operativně domluvit a celou transakci jednotlivým změnám přizpůsobit. Pana Šoupala proto ráda doporučím všem, kteří si přeji prodat nemovitost spolehlivě, rychle a bez zbytečných starostí.
Byla jsem velice spokojena se službou realitní makléřky PhDr. Kateřiny Melanové z realitní kanceláře Remax při hledání vhodného stavebního pozemku na území Prahy 12 a okolí. Její nabídka byla rychlá, odpovídající mým požadavkům a možnostem. Využila jsem jejích zkušeností při komunikaci s developerem, praktických rad ohledně koupi i způsobech financování. Markéta Hojná
Dobrý den.Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Radku Karnoldovi za skvěle odvedenou práci, při prodeji naší nemovitosti. Je spolehlivý, ochotný, přizpůsobivý. Všem jeho služby doporučuji.Děkuji, Karel Stieber
Dobrý den,služeb pana Babčického jsem využil při prodeji mojí další nemovitosti a mohu opět zopakovat, že přístup, jednání a ochota znovu více než předčila moje očekávání. S klidem mohu jen doporučit.Tímto pana Babčického zdravím a ještě jednou děkujiŠamudovský Daniel
Naprostá spokojenost s makléřkou Janou Karlachovou, profesionální služby, dokázala vyjednat i lepší prodejní cenu!

Jak si vybrat realitní kancelář a makléře?

Nevíte, jak si vybrat realitní kancelář nebo makléře? Sepsal jsem na tato témata samostatné články.

Jak si vybrat realitní kancelář pro prodej nemovitosti

Jak si vybrat realitního makléře pro prodej nemovitosti

Anebo kontaktujte některého z našich prověřených realitních makléřů. Jejich výběr najdete na stránce Realitní makléři.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci k prodeji

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci.

Realitní makléř Petr Podlešák
Petr Podlešák - Realitní praxe od roku 2000

Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer REMAX Alfa


O našich makléřích řekli

Požádali jsme klienty, jestli jsou ochotni se vyjádřit k práci našich makléřů před kamerou. Tady jsou jejich autentické výpovědi. Další reference od klientů najdete na reference.