Rizika, když prodávající nepředá stavební dokumentaci k domu kupujícímu.

Většina lidí neví, že při prodeji musí prodávající předat stavební dokumentaci kupujícímu, jinak se obě strany mohou dostat do nepříjemných problémů. Prodávající riskuje, že bude muset kupujícímu zaplatit slevu za vadné plnění, která může dosahovat desítky až stovky tisíc a kupující může mít problémy při následné rekonstrukci. Pojďme si říct, co se může stát.

Stavební zákon hovoří jasně:

§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Když s prodávajícími jednáme o prodeji rodinných domů a žádáme je o předložení dokumentace ke stavbě, dost často dostáváme odpovědi, jako je například tato “já žádnou nemám, dům stavěl dědeček za první republiky, ten je 20 let po smrti a nic jsme po jeho smrti nenašli, prodejte dům bez ní“.

Prodávající se mylně domnívají, že když je dům starý a dokumentace chybí, že se nic neděje a stačí pouze říct kupujícímu, že se dokumentace nedochovala a tím považují problém za vyřešený. Někdy nás prodávající žádají, ať zkontaktujeme stavební úřad a zajistíme dokumentaci z archivu. Jenže, povinnost uchovávat dokumentaci ke stavbě má pouze vlastník nikoli stavební úřad.

U starších domů jsou poměrně častým nešvarem černé přístavby nebo naopak absence staveb, které jsou evidovány v katastru. Kupující se pak mylně domnívá, že dům je zkolaudovaný a po nějaké době vyjde najevo, že dům je zkolaudovaný jen částečně nebo v jiném stavu, než jak tvrdí evidence v katastru. Pro kupující, kteří kupují nemovitost na hypotéku, je dobrou zprávou, že skutečný stav prověřuje i odhadce z banky, čím chrání nejen financující banku, ale také kupujícího. Horší pak je, že i odhadci jsou lidé a chybují a občas se stane, že závady nezjistí, proto by kupující neměl slepě důvěřovat odhadci a dům si nechat prověřit.  

Jaká jsou rizika pro prodávající

Pokud dokumentaci nepředáte kupujícímu nebo ji předáte v neaktuálním stavu, je to považováno za vadné plnění se všemi důsledky pro prodávajícího. Prodávající je zodpovědný za vady nemovitosti 5 let od prodeje. To je velmi dlouhá doba na to, aby se na nedostatky přišlo. Pokud tedy kupující během této lhůty zjistí, že nemovitost neodpovídá předané dokumentaci, může se domáhat slevy za vadné plnění či odstoupit od smlouvy. Berte v potaz, že během 5 let se může ekonomika dostat do recese, což se projevuje poklesem cen nemovitostí. Může se stát, že ceny nemovitostí začnou padat, jako tomu bylo v roce 2009 a kupující budou chtít odstupovat od kupních smluv. Při poslední recesi se to nestávalo, protože v té době byla lhůta pro uplatnění vad pouze 6 měsíců. Lhůta 5 let přišla až s novým obč. zákoníkem platným od roku 2014. Pokud ČR v budoucnu zasáhne opět nějaká hlubší ekonomická recese a dojde k propadu cen, jsem přesvědčen, že realitní trh bude provázet dnes neznámý fenomén odstupování od kupních smluv. Více o odpovědnosti prodávajícího za vady při prodeji nemovitosti se dočtete v článku zde>>

Jaká jsou rizika pro kupující

Největší problém nastane, když chcete nemovitost rekonstruovat. Pokud kupujete dům ve velmi špatném stavu a chcete provést kompletní rekonstrukci, tak vás problém s chybějící dokumentací nebude trápit tolik, jako někoho, kdo chce provést jen dílčí rekonstrukci, například pouze elektroinstalaci. Pak vás bude zajímat, kudy vede vodovodní potrubí, odvody do kanalizace, odvětrání kanalizace atd. Bez stavební dokumentace máte mnohem víc práce. Navíc, pokud elektrikář poškodí kanalizační odtok, který v místě podle vašich domněnek vůbec neměl být a nevšimne si toho, máte problém navíc. Bez stavební dokumentace se můžete jen domnívat, jaká je v domě hydroizolace a dílčí rekonstrukce jsou tak složitější. Dům bez dokumentace je jeho nedostatkem. Pokud prodávající není ochoten dokumentaci pořídit, mělo by to být zohledněno v ceně nemovitosti. Na druhou stranu absencí dokumentace získáváte silný nástroj pro budoucí uplatnění slevy z vadného plnění.  

Článek připravil: Petr Podlešák, manažer REMAX Alfa

 

Je v zájmu prodávajících a kupujících, aby si předali dokumentaci provedení stavby v aktuálním znění. Pokud dokumentaci nemáte, nechte si vytvořit od autorizovaných osob nebo svěřte prodej nám a my vše nezbytné zajistíme.

Chci vypracovat stavební dokumentaci k nemovitosti

Zajistíme přípravu dokumentace pro bezproblémový prodej nemovitosti

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

Co by měl kvalitní prodejní plán nemovitosti obsahovat? Co by měl kvalitní plán prodeje nemovitosti obsahovat? Kvalitní plán stanovuje jasný postup a systém při nabízení nemovitosti. Díky kvalitnímu plánu může makléř oslovit více zájemců o koupi a dosáhnout tak pro prodávajícího lepších podmínek při prod...
Je při prodeji lepší ústní nebo písemná zprostředkovatelská smlouva s realitkou? Je při prodeji nemovitosti lepší ústní nebo písemná zprostředkovatelská smlouva s realitkou? Někteří prodávající nechtějí uzavřít s realitní kanceláří písemnou zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji a preferují ústní ujednání ve stylu "mou nemovitos...
Máme skákací hrad pro děti. Zapůjčíme ho na vaši akci zdarma Máme skákací hrad pro děti. Zapůjčíme ho na vaši akci zdarma. Tak nám konečně dorazil. Už se nemůžeme dočkat až ho na nějaké akci pro děti nafoukneme. Ještě je složený v bedně, tak prozatím přikládám jen fotku z továrny. Doufám, že ji brzo vyměním z...
Služba aranžování nemovitostí, tzv. Home staging, může prodávajícím prodat jejich nemovitost rychle a dle požadované nebo dokonce i vyšší ceny.... Aranžování nemovitostí, tzv. Home staging, může prodávajícím prodat jejich nemovitost rychle a za vyšší cenu. Prodat dobře svojí nemovitost chce přirozeně každý prodávající. A v posledních letech tomu nahrávají i vysoké ceny bytů a domů a také značn...