Co dělat, když chcete koupit nemovitost a je více zájemců

Nákup domu

Jedna nemovitost a více zájemců o koupi. To se na realitním trhu občas stává. Pro kupce je konkurence dalšího zájemce pochopitelně nepříjemná, snižuje jeho vyjednávací možnosti a hrozí, že ho někdo jiný předběhne. Někdy jsou dokonce neúspěšní kupci naštvaní, že je jednání o koupi stojí čas a peníze a jejich úsilí přijde nazmar. Pokud jste se do takové situace dostali, tak místo lamentování a vzteku na prodávajícího nebo na makléře, že nemovitost prodal někomu jinému, vám poradím, co dělat, abyste v konkurenci ostatních zájemců uspěli. 

Ukážu vám to na případu, který se nám přihodil.

Zájemce přišel na prohlídku rodinného domu, po prohlídce oznámil, že dům bere. Náš realitní makléř mu poslal návrh rezervační smlouvy. Po třech dnech došly připomínky od jeho právníka s požadavky na změny. Nebylo jich málo, ale to se stává. Začalo se jednat o podmínkách. Kupující mezitím přišel s požadavkem na inspekci nemovitosti. To je samozřejmě také oprávněný požadavek, a proto makléř umožnil prohlídku. Po inspekci kupující požadoval slevu 100.000,- Kč za zjištěné vady. Došlo k jednání, na kterém se smluvní strany dohodly na slevě 50.000,- Kč. Před podpisem rezervační smlouvy přišel kupující s dalším požadavkem, aby přílohou rezervační smlouvy byl návrh kupní smlouvy. Makléř sdělil klientovi, že příprava a vyladění finální kupní smlouvy může trvat min. 3 dny, ale také i týden či dva, pokud budou mít smluvní strany připomínky. Makléř také upozornil klienta, že pokud není uzavřena rezervační smlouva, je povinen dům dál nabízet. Cca po 14 dnech ladění podmínek prodeje se ozval jiný zájemce, že má zájem o prohlídku domu. Následující den zavolal, že chce dům koupit, nepožadoval žádnou slevu a byl okamžitě ochoten uzavřít rezervační smlouvu a zaplatit zálohu. Makléř o tom informoval prodávajícího a ten se bez váhání rozhodl prodat dům druhému zájemci. Důvod je zřejmý. Nejen nabídka vyšší ceny, ale i to, že druhý klient si nekladl žádné další podmínky. Když makléř oznámil prvnímu klientovi, že se majitel rozhodl dům prodat jinému zájemci, došla do realitní kanceláře velmi ostrá stížnost cituji “…jednání makléře je velmi neseriózní. Musel jsem platit právníka, inspektora, stálo mě to spoustu času a energie, jde vám jenom o prachy a vůbec nemáte na srdci zájem klienta…”

Náš makléř v tomto případě nepochybil, ale klient se v našem případu dopustil několika zásadních chyb. Nemusíte být podobným střelcem, jako druhý klient v našem příkladu. On byl možná ostříleným obchodníkem, který se na realitním trhu i ve stavbách vyzná, ale vy možná kupujete svůj první dům, a proto je každý váš krok nadmíru opatrný. Chápu vás, chyb se dá udělat hodně a mohou vás stát statisíce. To však neznamená, že nemáte šanci koupit. Pojďme si říct, jak postupovat, abyste v konkurenci ostatních vyhráli.

Co byste při nákupu nemovitosti měli vědět

Realitní makléři inzerují nemovitost a organizují prohlídky až do okamžiku uzavření rezervační smlouvy nebo alespoň do okamžiku, kdy je více než zřejmé, že k rezervaci nemovitosti dojde.

Pokud jste makléře ujistili, že o nemovitost máte vážný zájem, je to dobrý signál, v žádném případě to není možné považovat, že jsou dohodnuté podmínky prodeje. Nákup nemovitosti není kupování rohlíků v obchodě, musí se vyjasnit spoustu otázek a při stanovování podmínek může obchod spadnout. Běžně se stává, že nás zájemci ujišťují, že nemovitost 100 % kupují a pak najednou přestanou komunikovat. Nebo se ukáže, že jim banka nepůjčí tolik peněz (nedostatečná bonita, finančních škraloup v registru dlužníků, nižší cena odhadu atd.) nebo si začnou klást další a další požadavky. Z těchto důvodů nemovitost stále inzerujeme, dokud není více než zřejmé, že ji koupíte. Nevnímejte zaslání rezervační smlouvy, jako akt rezervace.

Makléři Alfy mají u nemovitostí, které nabízejí, závazek “výhradní loajality a diskrétnosti”.

To jinými slovy znamená hájit výhradně zájmy prodávajícího, který si makléře objednal. Realitní makléři Alfy jsou vázáni zprostředkovatelskou smlouvou a znamená to mimo jiné závazek najít nejlepšího možného kupce na nemovitost a vyjednat pro prodávajícího nejlepší možné podmínky prodeje. To vše samozřejmě v souladu se zákony, etickým kodexem a zásadami poctivého prodeje. Makléř je tak povinen kupujícím sdělovat pravdivé informace o nabízené nemovitosti a nezamlčovat či nezkreslovat informace. Pokud by náš makléř ve shora uvedeném případu odmítl druhého zájemce, porušil by tím svůj závazek hájit zájmy prodávajícího. Náš makléř nepochybil, postupoval pouze v souladu s tímto závazkem.

3) Pořadí zájemců nerozhoduje

Někdy si kupující myslí, že když přijdou na prohlídku první, mají automaticky preferenční právo jednat o nákupu jako první. Tak to není. Pořadí nerozhoduje, rozhoduje pouze kvalita vaší nabídky. Je-li více zájemců, vyhodnotíme každou došlou nabídku a prodávajícímu doporučíme tu, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Finální rozhodnutí je však vždy na majiteli. Hlavní roli hraje zpravidla cena, termíny uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny, eventuálně další požadavky kupujících, rozvazovací podmínky atd. 

Jak postupovat při nákupu nemovitosti, kde je více zájemců

Rozhodněte se, jestli budete podmínky nákupu nemovitosti vyjednávat sami nebo pověříte zástupce.

1. Budu se zastupovat sám

Při nákupu nemovitosti si sice musíte dát pozor na spoustu věcí a chyby vás mohou stát spoustu peněz, na druhou stranu, nákup není po technické a právní stránce žádná příprava letu na Měsíc. I průměrně inteligentní člověk s obchodními dovednostmi, pokud má čas a chuť, si může všechny realitní procesy nastudovat a na smlouvy dohlédne právník. A možná právě proto na internetu píše tolik “mistrů světa v prodejích”, kteří tvrdí, jak je nákup nemovitosti jednoduchý. To vše se změní, když se jedná o nákup nemovitosti vlastní. Emoce při nákupu rodinného domu, do kterého se po prohlídce zamilujete, dokážou mnoha lidem zastřít zdravý úsudek. Když si k tomu přičtete, že u většiny lidí je nákup nemovitosti největší životní investicí spojenou s mnohaletým finančním závazkem, není nouze o stres a chyby. Projevovat se mohou různě. Např. “honem, honem, ať nám dům nevyfoukne někdo jiný” a tak koupíte příliš draze a nevšimnete si závad” nebo naopak přílišný strach z chyb, který vás paralyzuje v rychlém jednání, až vám nemovitost nakonec vyfoukne jiný zájemce. Kvalitní zástupce není emotivně spjatý s transakcí a může vám tak nabídnout nadhled, jasný úsudek a rozhodnost. To vše lidé ztrácejí, pokud jsou do nákupu emotivně vtaženi.

2) Pověřím vyjednáním podmínek nákupu zástupce.

Kupující se v našem případě zřejmě domníval, že tuto roli zvládne sám pouze s pomocí svého právníka, který připraví smlouvy. To však často nestačí, jak se ukázalo i v tomto případě. Právníci sice rozumí právním náležitostem, ale často nejsou obchodníci, navíc neznají nuance v cenových hladinách nemovitostí, strukturu nabídky a poptávky, a proto nedokážou poradit, kdy žádat slevu, klást si dodatečné podmínky, anebo naopak, kdy by je tlak na slevu mohl vyřadit ze hry. Ideální kombinace poradců je právník (dohlédne na smlouvy), inspektor nemovitostí (dohlédne na technickou stránku nemovitosti) a zkušený realitní makléř, který rozumí procesu prodeje nemovitostí, zná realitní trh a vaše možnosti, a který bude výhradně hájit vaše zájmy (pomůže citlivě vyjednat slevu či další výhody a zkoordinuje práci všech, aby to odsýpalo). Stejně jako jsou makléři, kteří problémy řeší a ti, co je způsobují, tak podobné je to u právníků. Někteří právníci navrhují zbytečné a komplikované změny ve smlouvách ačkoli nemají opodstatnění, jen proto, aby vykázali svým klientům práci. Jsou totiž placeni od hodiny, a ne od výsledků. Pak se může stát, že makléř prodávajícího doporučují prodávajícímu uzavřít rezervační smlouvu s jiným kupujícím. Určitě by vás však neměl zastupovat makléř, který “zastupuje” zároveň i prodávajícího (tzv. duální makléř”), to je konflikt zájmu a z principu nesmysl. Spoustu makléřů to však dělá. Duální makléře vnímám jako jeden z největších nešvarů realitního trhu v ČR.

3) U atraktivních nemovitostí se rozhodujte rychle

Atraktivní nemovitosti na váhavé kupce nečekají. Kde je více zájemců, musíte se rozhodovat rychle, jinak vás někdo jiný předběhne. Jenže, když se na realitním trhu moc neorientujete, většinou nepoznáte, že si zrovna prohlížíte realitní klenot nebo problematickou nabídku. Proto je v takových situacích obrovskou výhodou mít vlastního realitního poradce, který se na trhu vyzná a pomůže vám učinit rychle dobré rozhodnutí. Někdy i dobrá rada po telefonu je k nezaplacení. Pokud makléř obchoduje s realitami několik let, měl by mít cit pro obchod a dobré příležitosti. Moji klienti a přátelé mi pošlou přes WhatsApp fotky a pak zavolají a ptají se na názor. Okamžitě jim mohu dát zpětnou vazbu “je to ležák, nesmysl, inzeruje se to rok, žádejte slevu” nebo “to vypadá jako super nabídka, nechte si poslat rezervační smlouvu” a mezitím začneme prověřovat detaily”. Rychlost jednání je u atraktivních nemovitostí zásadní. V našem příkladu kupující jednal o podmínkách nákupu 14 dnů, bez toho, aniž by byl ochoten učinit závazné rozhodnutí. U atraktivních nemovitostí je to strašně dlouhá doba. Kdyby měl kupující opravdu kvalitního právního zástupce, tak rezervační smlouvu zvládnou doladit během 2 dnů. Největším problémem není neseriózní jednání makléře, který jednal pouze v nejlepším zájmu svého prodávajícího klienta, ale příliš laxní přístup kupujícího.

4) Nabídněte vyšší cenu

Pokud o nemovitost opravdu stojíte a zájemci se nebezpečně množí, zvažte, že nabídnete prodávajícímu vyšší cenu. Tím můžete ostatní vyřadit ze hry. Můžete, ale nemusíte. Může stát, že se podobně zachovají i další zájemci a klasický prodej se tak stočí do předem neoznámeného přihazování neboli aukce. Tady velmi záleží na tom, jak makléř nastalou situaci uchopí a vykomunikuje. Častým důvodem stížností kupujících je, že přijdou na prohlídku, po ní řeknou, že nemovitost kupují a makléř jim sdělí “je více zájemců, bude se licitovat”. Oni na to reagují podrážděně, že žádná aukce nebyla inzerována a dožadují se koupě. Lidé na to v dobách materiálního přebytku nejsou zvyklí. Není to jako “auta došla, objednáme nové”. Tady je jedna nemovitost a nelze ji naklonovat. Z tohoto důvodu je licitování spravedlivou formou výběru kupujícího. Mnohem horší situace nastane, když prodej zajišťuje nezkušený makléř nebo samoprodejce. Ti se často v podobných situacích z neznalosti začnou do situace zamotávat. Slíbí nemovitost prvnímu zájemci, před domem však už čeká druhý a říká “pusťte mě na prohlídku, já vám nabídnu víc peněz”. Myslíte si, že prodávající řekne, “ne, já už jsem dům slíbil prvnímu zájemci, já víc peněz nechci”. Asi tušíte, že většina prodávajících ho pustí na prohlídku a pak se chtějí z předchozího slibu vykroutit. Může se nám to sice zdát nemorální, ale to se prostě děje. A někteří prodávající nemají ani tu sílu to prvnímu zájemci říct, a tak jednoduše přestanou brát telefony a odpovídat na emaily nebo mu řeknou, že si prodej rozmysleli a mezitím dům prodají zájemci, který nabídl vyšší cenu. Někdy se stane, že takovou nemovitost uvidíte za týden v inzerci znovu za vyšší cenu. Stává se také, že kupující zkouší makléře uplatit např. “prodejte to mě a já vám pak zaplatím odměnu 50.000,- Kč”. V Alfě to nezkoušejte, makléř, který by vzal úplatek by ve firmě na minutu skončil, z důvodu hrubého porušení závazku zastupovat prodávajícího. Nejlepší je, když jednoduše nabídnete vyšší kupní cenu prodávajícímu. Nastat mohou další scénáře. Pokud nevíte, jak v podobných situacích reagovat, významnou roli může sehrát kvalitní realitní makléř, který vás bude zastupovat. Ten přesně mířenými otázkami zjistí, odkud vítr vane a vyjedná nákup ve váš prospěch.

5) Uzavřete, co nejdříve závaznou rezervační smlouvu, ale pokuste se sjednat rozvazovací podmínky

Nechcete uzavřít rezervační smlouvu, protože nevíte, jak dopadne inspekce nemovitostí, schválení hypotéky nebo se bojíte návrhu kupní smlouvy, jako klient v našem případu? Navrhněte uzavření rezervační smlouvy, která je pod sankcí závazná pro vás i pro prodávajícího a sjednejte si v ní rozvazovací podmínky (někdy jim říkáme také “podmínkové” nebo “kontingenční klauzule”). Jsou to podmínky, které vám umožní se z rezervační smlouvy vyvázat, např. pokud technická zpráva objeví problémy s technickým stavem nemovitosti, banka vám neschválí úvěr, obdržíte návrh kupní smlouvy, se kterým nesouhlasíte atd. Prakticky vůbec se nestává, že by prodej ztroskotal na kupní smlouvě, pokud je vůle smluvních stran se dohodnout. Podstatné náležitosti obchodu jsou beztak stanoveny již v rezervační smlouvě.  To, co se však stává častěji je, že inspekce nemovitosti objeví závady, kterých si prodávající nebyl vědom. Rozvazovací podmínky pak kupujícímu umožňují od smlouvy odstoupit a může začít diskutovat o slevě. V rezervační smlouvě si rovněž můžete stanovit, kdo zaplatí náklady na inspekci, pokud se objeví skryté vady a vy jako kupující budete chtít odstoupit. Rozvazovací podmínka se také používá v případě, kdy existuje riziko, že vám banka neschválí úvěr. Ta hlavní výhoda oproti postupu klienta v našem případu je ta, že máte rezervovanou nemovitost a nemůže se stát, že by ji makléř prodal jinému klientovi. Měli byste však vědět, že rozvazovací podmínky vám makléř sám o sobě nabízet nebude a nemusí je vždy akceptovat. Znevýhodňují totiž postavení jím zastupovaného prodávajícího. Pokud nevíte, jak aplikovat rozvazovací podmínky, váš právní či realitní zástupce to vědět musí, jinak ho vyměňte. Nemá-li makléř v danou chvíli alternativu v podobně jiného kupce, pak s vámi o rozvazovacích podmínkách bude ochoten jednat. V našem případě by to makléř zřejmě udělal, protože druhý klient přišel až po 14 dnech.

Držte se těchto doporučení a výrazně zvýšíte šanci, že v konkurenci ostatních zájemců to budete vy, kdo nakonec uzavře kupní smlouvu. V realitách působí mnoho amatérů a dobrodruhů, kteří vytváří špatnou pověst realitním makléřům a tak se lidé nějak ze setrvačnosti snaží házet všechny problémy realitních obchodů na makléře jako tento klient, aniž by si přiznali, že postupovali špatně. Jenže shazovat všechno na makléře, tím si možná ulevíte, ale při nákupu vám to rozhodně nepomůže. Lidem, kteří nemovitosti nekupují často a nemají patřičné obchodní dovednosti a znalosti realitní problematiky, může kvalitní, zkušený realitní zástupce ušetřit spoustu stresu, peněz a pomoci pro svého klienta vyjednat skvělý obchod.

Petr Podlešák
Petr Podlešák

Článek připravil: Petr Podlešák, manažer kanceláře RE/MAX Alfa