Aukce nemovitostí mají historii 2000 let. V Česku novinka

Historie realitních aukcí

V aukcích se prodávali nemovitosti již ve Starověkém Římě. Název Aukce pochází z latiny “Auctio = zvýšit”. Rozmach moderních aukcí pak začal v 17. stolení v Anglii a odtud se rozšířil do celého světa.

První písemné zmínky o aukcích jsou staré 2500 let a zdokumentoval je řecký historik Hérodotos, jež popisoval zvyky a tradice v Babylónu. V Babylónu se však tímto způsobem neprodávaly nemovitosti, ale otcové své dcery nejmovitějším ženichům, jak znázorňuje slavný obraz britského malíře Edwina Longa “Babylonský svatební trh” na obrázku níže.

Aukce nemovitostí mají historii 2000 let. V Česku novinka
Babylonský svatební trh

První písemné záznamy o realitních aukcích pochází ze Starověkého Říma z období před 2000 lety. Samotný název aukce pochází právě z latiny (lat. Augeo = zvyšuji, Auctio = zvýšit). Římané prodávali nemovitosti v aukčních sálech, které nazývali “atrium auctionarium“.

Po pádu Římské říše, až do 8. století aukce upadly v zapomnění. Existují také důkazy o tom, že v Číně budhističní mniši prodávali v aukcích osobní věci zesnulých mnichů a výtěžek sloužil na výstavbu chrámů. Skutečný rozmach začal až v 17. století v Anglii a postupně se rozšířil do celého světa. Nemovitosti se v aukcích naprosto běžně prodávají např. v Austrálii, Spojených státech a Kanadě.

Historie realitních aukcí v Česku

Realitní aukce nemají v Česku dlouhou tradici a jejich význam roste až od roku 2015. Ačkoli na našem území působí aukční a dražební společnosti, většinu dražebních transakcí tvoří nedobrovolné dražby, jejichž cílem je zpeněžit majetek dlužníků a tím uspokojit pohledávky věřitelů. Tyto dražby se organizují dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. a existují u nich jiná pravidla než u aukcí organizovaných podle obč. zákoníku č. 89/2012 Sb. Přečtěte si Jaký je rozdíl mezi realitní aukcí a dražbou. Aukce podle podle obč. zákoníku nejčastěji organizují obce, které chtějí transparentně a za maximální cenu rozprodat, anebo pronajmout svůj nemovitý majetek a veřejnost je zná pod pojmem “obálková metoda“. Ano, obálková metoda je jednoduchou, a přitom efektivní formou aukce. Aukce jsou v ČR na vzestupu, právě z důvodů efektivity prodeje nemovitosti.

Výhody prodeje nemovitosti v aukci

Hlavními výhodami aukce nemovitostí jsou právě již zmíněná transparentnost a možnost dosáhnout maximální prodejní cenu. Toho se dá dosáhnout jedině správnou organizací, důvěryhodností pořadatele a silným marketingovým zásahem, který na aukci přiláká, co nejvíce zájemců. Vše sladit není vůbec jednoduché, proto je důležité, aby pro vás aukci zorganizoval partner, který s nimi má hodně zkušeností. Takovým partnerem je pro vás REMAX Alfa.

Realitní makléř Petr Podlešák
Petr Podlešák - Realitní praxe od roku 2000

Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer REMAX Alfa

Máte zájem o další informace k aukci?

Kontaktujte nás

Vysoutěžíme vaši nemovitost nejvyšší nabídce formou aukce

Prodáte-li svou nemovitost v aukci s námi, zbude vám i po odečtení naší provize více peněz, než kdybyste si nemovitost prodávali sami svépomocí.

Pravidla pro prodej nemovitostí v aukci>>


Klienti o aukcích

Požádali jsme prodávající klienty, pro které jsme zorganizovali aukci, jak byli spokojeni s výsledkem prodeje. Další reference najdete na reference.