Jak probíhá prodej nemovitosti

Před začátkem prodeje

Bytový dům
Bytový dům

Nejdříve náš realitní makléř nezávazně navštíví vaši nemovitost. Po její prohlídce vám předloží:

 1. Návrh prodejní ceny nemovitosti
 2. Návrh prodejního plánu nemovitosti. Budete tak vědět, co pro prodej nemovitosti budeme dělat.
 3. Zjistí nezbytné podmínky pro prodej a informuje vás o případných daňových povinnostech.
 4. Ujasní si s vámi všechny vaše představy o prodeji a podmínky (např. termíny vystěhování, předčasné splacení hypotečního úvěru či jeho převod na kupce, časový rámec transakce atd.)
 5. Prověří další omezení vlastnických práv a případně způsoby jejich ukončení atd.

Průběh prodeje

V případě, že se s realitním makléřem dohodnete na zastupování při prodeji, bude následovat:

 1. Makléř s vámi uzavře zprostředkovatelskou smlouvu, kde jsou stanoveny všechny nezbytné podmínky transakce (např. cena, prodejní plán, provize a povinnosti zúčastněných stran).
 2. Makléř pro vás zajistí energetický štítek, pokud je pro prodej nemovitosti vyžadován
 3. Makléř zajistí fotodokumentaci a půdorys nemovitosti. U některých nemovitostí i videodokumentaci či virtuální prohlídku. A to buď vlastními silami, pokud je k tomu kvalifikován nebo prostřednictvím profesionálního fotografa.
 4. Makléř zajistí plnění prodejního plánu.
 5. Makléř zajistí veškerá jednání se zájemci o koupi a případné prohlídky nemovitosti. Prohlídky jsou vždy v přítomnosti realitního makléře.
 6. V případě, že o koupi vaší nemovitosti projeví někdo zájem, zajistí ve spolupráci s naším právníkem (sídlí přímo v naší kanceláři) přípravu rezervační smlouvy, která je třístranná, tj. prodávající, kupující a realitní kancelář. V rezervační smlouvě se stanovují podmínky realitní transakce, jako např. způsob uhrazení kupní ceny, způsob vyplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího, způsoby financování kupní ceny, proces uvolnění omezení vlastnických práv (pokud na nemovitosti váznou) a proces zřízení nových omezení vlastnických práv, pokud je žádá například financující banka. Ve smlouvě se rovněž stanoví i termín předání nemovitosti a další individuální ujednání smluvních stran.
 7. Po uzavření rezervační smlouvy předá makléř veškeré podklady právníkovi, který připraví návrh kupní smlouvy (případně i budoucí kupní smlouvy bude-li třeba), návrhy na vklad kupní smlouvy do katastru, eventuálně další smlouvy a podklady, pokud to bude nezbytné.
 8. Realitní makléř ve spolupráci s právníkem koordinuje připomínky ke smlouvám, veškeré jednání a aktivity vedoucí k vyplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího. V některých případech tuto aktivitu deleguje přímo na právníka či převodce.
 9. Při předání nemovitosti realitní makléř připraví předávací protokol a zajistí převod médií na kupujícího (elektřina, plyn, telefon)

Transakce končí ve chvíli, kdy prodávající obdržel prodejní cenu, kupující nemovitost převzal, média jsou převedená na kupujícího a finanční úřad obdržel daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti a samotnou daň.

Průběh služeb a jejich množství se může lišit v závislosti na individuálních požadavcích klientů, tj. vás jako prodávajících, ale také i kupujících.

Svoji nemovitost na prodej nám můžete nabídnout i prostřednictvím následujícího formuláře. Náš makléř vás bude v co nejkratší době kontaktovat.

Chci nabídnout svoji nemovitost na prodej