Při nákupu nemovitosti se podívejte do povodňové mapy

Povodně

Před nákupem nemovitosti zjistěte, v jaké povodňové zóně se nemovitost nachází. Jaké máte možnosti? To se dozvíte v dnešním článku.

Doba čtení: 3 minuty

Dnes se většina kupujících neptá, zda se nemovitost nachází v zátopové zóně. Přitom po povodních v roce 2002 to byla jedna z prvních otázek, na kterou se klienti ptali. Povodně se mohou kdykoli objevit znovu. Navíc v souvislosti se změnou klimatu mohou být častější a intenzivnější než v minulosti. Zjistěte si proto povodňovou zónu.

Povodňové zóny

Povodňové zóny se rozdělují do 4 zón:

1. zóna – velmi nízké až zanedbatelné riziko povodně/záplavy.
2. zóna – nízké riziko povodně/záplavy (zóna tzv. 100leté vody).
3. zóna – střední až vysoké riziko povodně/záplavy (zóna tzv. 50leté vody).
4. zóna – velmi vysoké riziko povodně/záplavy.

Jak zjistit povodňovou zónu

Prohlášení prodávajícího

Nikdy se nespoléhejte jen na ústní tvrzení prodávajících. Jedna věc, která mě po povodních v roce 2002 na lidech překvapila, jak někteří dokážou lhát nebo zlehčovat míru zatopení prodávané nemovitosti. Po opravách totiž laik těžko pozná, že dům byl zatopený. Pokud prodávající tvrdí, že nemovitost nikdy nebyla zatopena, chtějte toto jeho prohlášení zanést do rezervační smlouvy. Pokud se ukáže, že vám prodávající neříkal pravdu, snadněji budete moct odstoupit od smlouvy.

POVIS (povodňový informační systém)

Další možností je podívat se na mapu POVIS (povodňový informační systém) provozovaný Ministerstvem životního prostředí na stránkách Webmap.dppcr.cz.

Povodňové mapy POVIS
Povodňové mapy POVIS

Zeptejte se svého pojišťovacího poradce

Řekněte mu, že chcete koupit dům, který byste chtěli pojistit proti povodním. Každý ochotný pojišťovací poradce vám tuto informaci zjistí ještě před uzavřením pojistné smlouvy.

Nemoreport

Detailní zprávu o povodňové zóně pro konkrétní adresu získáte také na stránkách Nemoreport, a to za poplatek 135 Kč. Jste-li naším klientem, můžete získat Nemoreport za zvýhodněných podmínek od našich makléřů.

Pojištění nemovitosti v povodňové zóně

Povodňové zóny mají vliv nejen na váš klidný spánek, ale i na pojištění nemovitosti proti povodním.

  • Povodňová zóna 1 – Pojišťovna vám pravděpodobně nemovitost pojistí bez navýšení pojistky.
  • Povodňová zóna 2 – Pojišťovna vám může v některých případech navýšit pojistné.
  • Povodňová zóna 3 – Pojišťovna může odmítnout pojištění proti povodním, anebo ho výrazně zvýšit. Další možností je, že vám sníží pojistné plnění nebo u škod způsobených povodní zvýší spoluúčast.
  • Povodňová zóna 4 – Je velmi obtížné až nemožné, dům proti povodním pojistit.

Více informací získáte u své pojišťovny.

Rozdíl povodeň versus záplava

Povodeň

  • Povodeň je obvykle definována jako dočasné překrytí země vodou, která normálně není pod vodou. To může nastat, když řeka vyteče z břehů a rozlije se do okolních níže ležících oblastí.
  • Povodně jsou spojeny s řekami a vodními toky a obvykle nastávají, když velké množství srážek nebo tání sněhu překročí kapacitu řeky nebo vodního toku a způsobí její přetečení.

Záplava

  • Záplava obecně zahrnuje jakékoli situace, kdy voda zatopí oblasti, kde se obvykle nenachází, a to může být způsobeno různými příčinami, jako jsou průtrže mračen, silné deště, přílivové vlny, zlomené hráze nebo dokonce voda uvolněná po havárii.
  • Záplava může být tedy výsledkem povodně, ale může mít i jiné příčiny, a nezahrnuje nutně jen vodu z řek.
Petr Podlešák
Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa