Dana Košařová

Oceňujeme vysokou profesionalitu pana Zachystala, jeho empatii vůči klientovi a za každých okolností jeho vstřícnost a ochotu poradit, pomoci a řešit vše ke zdárnému ukončení procesu prodeje nemovitosti. Byla radost s ním spolupracovat.