Macourek Luděk

Děkuji panu Babčickému za ochotu, serióznost a rychle uzavřený obchod s prodávajícím, ač byl prodávající až z Ameriky. Díky tomuto mám možnost, co nejrychleji realizovat svůj podnikatelský záměr s domem v Králově Dvoře.