Vyjmutí z půdního fondu: Jak převést ornou půdu na stavební pozemek?

Krajina - převod orné půdy

Koupili jste si pozemek ke stavbě svého vysněného rodinného domu, který je však veden jako orná půda? Zažádejte si o vyjmutí z půdního fondu! Ukážeme vám, jak na to a co vše k tomu budete potřebovat.

Koho se vyjmutí z půdního fondu týká

Všech, jejichž pozemek spadá pod zemědělský půdní fond neboli ZPD a kteří chtějí na daném místě stavět. V prvé řadě se podívejte do katastru nemovitostí, jak je veden váš pozemek a zda nespadá do jedné z těchto kategorií:

 • orná půda (nejčastější případ)
 • travní porosty (také častý případ)
 • zahrada
 • chmelnice
 • vinice
 • ovocné sady
 • rybníky s chovem ryb
 • polní cesty
 • závlahové a vodní nádrže
 • odvodňovací příkopy
 • hráze

Pokud ano, čeká vás žádost o vyjmutí.

Jak probíhá vyjmutí z půdního fondu

V dnešní době bývá vyjmutí z půdního fondu součástí dokumentace k stavebnímu povolení. Poklady a všechny náležitosti vám tedy může předat projektant, případně realitní makléř. Pokud si samozřejmě chcete zařídit podání žádosti sami, i to je možné.

Žádost najdete na webových stránkách pověřeného úřadu volně ke stažení. Obvykle dokument najdete na stránkách města či obce.

Vyjmutí z půdního fondu: Jak převést ornou půdu na stavební pozemek?
Vyjmutí z půdního fondu není složité, chce to jen vědět, co vše je k tomu potřeba

1. Vyplnění žádosti

Žádosti měst mohou vypadat trochu odlišně, vždy však ve formuláři musíte vyplnit kromě základních údajů, jako je vaše jméno, trvalé bydliště, datum narození apod., také:

 • účel odnětí ze ZPD,
 • dobu odnětí (trvalé či dočasné),
 • požadovanou výměru k odnětí,
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků.

2. Dodání příloh

Tímto ale papírování nekončí. K samotné žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu musíte doložit také několik příloh.

 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí (ideálně rovnou i se zákresem odnímatelné plochy)
 • vyjádření vlastníků pozemků, pokud nejste vlastníkem
 • výpočet finančního odvodu
 • informace o odvodnění, závlahách a o protierozních opatřeních
 • bilance skrývky kulturní vrstvy půdy a návrh hospodářského využití
 • výsledky pedologického průzkumu
 • vyhodnocení a návrh alternativ (platí pro pozemky mimo zastavěná území)

3. Zaplacení poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu

Se žádostí vyjmutí pozemku z půdního fondu je spojena úhrada finančního poplatku. Cena se odvíjí se dle bonity půdy (BPEJ), kterou najdete v katastru nemovitosti. Bonitu poté vynásobíte koeficientem třídy ochrany půdy a velikostí pozemku. Pokud nemá váš pozemek BPEJ v katastru uveden, musíte si nechat zpracovat pedologický posudek.

Odhad ceny nemovitosti

Jak dlouho trvá vyjmutí z půdního fondu?

Žádost bývá zpracována obvykle do 30 dní, v některých případech může být lhůta prodloužena až na 60 dní.

Doporučujeme vyjmout jen nezbytnou část pozemku, na které bude stát rodinný dům. Můžete tím ušetřit nemalou finanční částku.


O našich makléřích řekli

Požádali jsme klienty, jestli jsou ochotni se vyjádřit k práci našich makléřů před kamerou. Tady jsou jejich autentické výpovědi. Další reference na makléře najdete na Reference.