Vyjmutí z půdního fondu: Jak převést ornou půdu na stavební pozemek?

Krajina - převod orné půdy

Koupili jste si pozemek ke stavbě svého vysněného rodinného domu, který je však veden jako orná půda? Zažádejte si o vyjmutí z půdního fondu! Ukážeme vám, jak na to a co vše k tomu budete potřebovat.

Doba čtení: 2 minuty

Koho se vyjmutí z půdního fondu týká

Vyjmutí z půdního fondu se týká všech, jejichž pozemek spadá pod zemědělský půdní fond neboli ZPF a kteří chtějí na daném místě stavět. V prvé řadě se podívejte do katastru nemovitostí, jak je veden váš pozemek a zda nespadá do jedné z těchto kategorií:

 • orná půda (nejčastější případ)
 • travní porosty (také častý případ)
 • zahrada
 • chmelnice
 • vinice
 • ovocné sady
 • rybníky s chovem ryb
 • polní cesty
 • závlahové a vodní nádrže
 • odvodňovací příkopy
 • hráze

Pokud ano, čeká vás žádost o vyjmutí.

Jak probíhá vyjmutí z půdního fondu

V dnešní době bývá vyjmutí z půdního fondu součástí dokumentace k stavebnímu povolení. Poklady a všechny náležitosti vám tedy může předat projektant případně realitní makléř. Pokud si chcete zařídit podání žádosti sami, je to samozřejmě také možné.

Žádost najdete na webových stránkách pověřeného úřadu volně ke stažení. Obvykle dokument najdete na stránkách města či obce.

Vyjmutí z půdního fondu: Jak převést ornou půdu na stavební pozemek?
Vyjmutí z půdního fondu není složité, chce to jen vědět, co vše je k tomu potřeba

1. Vyplnění žádosti

Žádosti měst mohou vypadat trochu odlišně, vždy však ve formuláři musíte vyplnit kromě základních údajů, jako je vaše jméno, trvalé bydliště, datum narození apod., také:

 • účel odnětí ze ZPF,
 • dobu odnětí (trvalé či dočasné),
 • požadovanou výměru k odnětí,
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků.

2. Dodání příloh

Tímto ale papírování nekončí. K samotné žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu musíte doložit také několik příloh.

 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí (ideálně rovnou i se zákresem odnímané plochy)
 • vyjádření vlastníků pozemků, pokud nejste vlastníkem
 • výpočet finančního odvodu
 • informace o odvodnění, závlahách a o protierozních opatřeních
 • bilance skrývky kulturní vrstvy půdy a návrh hospodářského využití
 • výsledky pedologického průzkumu
 • vyhodnocení a návrh alternativ (platí pro pozemky mimo zastavěná území)

3. Zaplacení poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu

Se žádostí vyjmutí pozemku z půdního fondu je spojena úhrada finančního poplatku. Cena se odvíjí se dle bonity půdy (BPEJ), kterou najdete v katastru nemovitosti. Bonitu poté vynásobíte koeficientem třídy ochrany půdy a velikostí pozemku. Pokud nemá váš pozemek BPEJ v katastru uveden, musíte si nechat zpracovat pedologický posudek.

Získejte zdarma odhad ceny nemovitosti

Když zvažujete prodej nemovitosti, je zjištění prodejní ceny nemovitosti jedna z nejdůležitějších informací. Sdělíme vám její cenu zdarma a bez závazků.

Zadejte kontakt, zavoláme vám, zeptáme se vás na pár otázek k nemovitosti a řekneme vám její rámcovou cenu.

Jak dlouho trvá vyjmutí z půdního fondu?

Žádost bývá zpracována obvykle do 30 dní, v některých případech může být lhůta prodloužena až na 60 dní.

Doporučujeme vyjmout jen nezbytnou část pozemku, na které bude stát rodinný dům. Můžete tím ušetřit nemalou finanční částku.

Pět kritických chyb při prodeji nemovitosti

Získejte seznam kritických chyb, které vás mohou připravit o čas a peníze. A rady, jak se jich vyvarovat. Obratem na váš email.

5 kritických chyb při prodeji nemovitosti