Odměna notáře při dědickém řízení a další poplatky

dědické řízení

Dědíte nemovitost? Za dědické řízení budete muset zaplatit odměnu notáři. Jaké poplatky a další náklady vás při dědickém řízení čekají?

Dobrou zprávou je, že dědicové neplatí ani dědickou daň ani daň z příjmu. Musí však zaplatit odměnu notáři, náhradu jeho nákladů a další náklady s dědickým řízením spojené.

Obsah
Odměna notáři
Příklad výpočtu
Odhad nemovitosti pro dědické řízení

Odměna notáři

Odměna notáře je pevně stanovena ve vyhlášce č. 196/2001Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory

Základ odměny notáře jako soudního komisaře je stanoven ve vyhlášce v § 12 odst. 1 až 4.

Podle § 13 vyhlášky činí:

z prvních 100 000 Kč základu 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu 0,1 %.
Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Minimální výše odměny notáře je však 600 Kč.

Příklad výpočtu

Pokud dědíte byt v hodnotě 3 mil. činí odměna notáře se vypočítá takto:

2 % z prvních 100.000 je 2.000 Kč (100.000×0,02)
1,2 % z částky nad 100.000 až do 500.000 je 4.800 Kč (400.000×0,012)
0,9 % z částky nad 500.000 do 1.000000 je 4.500 (500.000×0,009)
0,5 % z částky nad 1.000.000. do 3.000.000 je 10.000 (2000.000×0,005)

2.000+4.800+4.500+10.000 = 21.300 Kč.

K odměně je třeba připočíst DPH ve výši 21 %. Celkem notáři zaplatíte 25.773Kč.

K takto vypočtené částce je nutné připočítat další náhrady notáře stanovené vyhláškou. Např. poštovné, hovorné, náhrada hotových výdajů atd. viz Vyhláška o odměnách a náhradách notářů.

Odhad nemovitosti pro dědické řízení

Pokud dědíte nemovitost, notář po vás bude chtít předložit odhad nemovitosti pro dědické řízení.

Odhad pro dědické řízení vám připravíme zdarma, pokud nemovitost následně prodáte přes naši realitní kancelář.

V ostatních případech ho vypracujeme za 990 Kč+DPH u bytů a pozemků nebo za 1.990 Kč+DPH u rodinných domů.

Máte zájem o vypracování odhadu pro dědické řízení? Kontaktujte nás.


O našich makléřích řekli

Požádali jsme klienty, jestli jsou ochotni se vyjádřit k práci našich makléřů před kamerou. Tady jsou jejich autentické výpovědi. Další videoreference zobrazíte na Reference.