Odměna notáře při dědickém řízení a další poplatky

dědické řízení

Dědíte nemovitost? Za dědické řízení budete muset zaplatit odměnu notáři. Jaké poplatky a další náklady vás při dědickém řízení čekají?

Dobrou zprávou je, že dědicové neplatí ani dědickou daň ani daň z příjmu. Musí však zaplatit odměnu notáři, náhradu jeho nákladů a další náklady s dědickým řízením spojené.

Obsah
Odměna notáři
Příklad výpočtu
Odhad nemovitosti pro dědické řízení

Odměna notáři

U dědických řízení je odměna notáře pevně stanovena ve vyhlášce č. 196/2001Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ve znění novely č. 341/2020 Sb.: 1.1.2021.

Základ odměny notáře jako soudního komisaře je stanoven ve vyhlášce v § 12 odst. 1 až 5.

Základní odměna notáře (poplatky), je podle § 13 vyhlášky stanovena jako určité procento z hodnoty dědictví:

ČástkaOdměna
0 – 500.000 Kč2 % (nejméně však 2.000 Kč)
500.001 – 1.000.000 Kč0,9 %
1.000.001 – 3.000.000 Kč0,5 %
3.000.001 – 20.000.000 Kč0,1 %

Částka nad 20.000.000 Kč se do základu nezapočítává

Maximální výše základní odměny notáře v roce 2021 je 50.215 Kč (včetně DPH 21%).

K vypočtené částce je nutné připočítat další náhrady notáře stanovené vyhláškou. Např. poštovné, hovorné, náhrada hotových výdajů atd. viz. Vyhláška o odměnách a náhradách notářů.

Příklad výpočtu

Pokud dědíte byt v hodnotě 3 mil. odměna notáře se vypočítá takto:

2 % z prvních 500.000 je 10.000 Kč
0,9 % z částky nad 500.000 do 1.000.000 je 4.500 Kč
0,5 % z částky nad 1.000.000. do 3.000.000 je 10.000 Kč

10.000+4.500+10.000 = 24.500 Kč.

K odměně je třeba připočíst DPH ve výši 21 %. Celkem notáři zaplatíte 29.645Kč.

Odhad nemovitosti pro dědické řízení

Pokud dědíte nemovitost, notář po vás bude chtít předložit odhad nemovitosti pro dědické řízení.

Odhad pro dědické řízení vám připravíme zdarma, pokud nemovitost následně prodáte přes naši realitní kancelář.

V ostatních případech ho vypracujeme za 990 Kč+DPH u bytů a pozemků nebo za 1.990 Kč+DPH u rodinných domů.

Máte zájem o vypracování odhadu pro dědické řízení? Kontaktujte nás.

Zadané údaje zpracováme dle těchto podmínek.