Odměna notáře při dědickém řízení v roce 2024 – kalkulačka

dědické řízení

Dědíte nemovitost? Za dědické řízení budete muset zaplatit odměnu notáři. Jaké poplatky a další náklady vás při dědickém řízení čekají?

Doba čtení: 3 minuty

Dobrou zprávou je, že dědicové neplatí ani dědickou daň ani daň z příjmu. Musí však zaplatit odměnu notáři, náhradu jeho nákladů a další náklady s dědickým řízením spojené.

Kalkulačka notářských poplatků

Kalkulačka odměny notáře

K vypočtené částce je nutné připočítat další náhrady notáře stanovené vyhláškou. Např. poštovné, hovorné, náhrada hotových výdajů atd. viz §16 Vyhlášky o odměnách a náhradách notářů.

Soupis pozůstalosti

Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři také odměna za provedení tohoto soupisu. Od roku 2023 se zvyšuje tento poplatek na 1.500 Kč za každou započatou hodinu práce notáře.

Úkony notáře

Notář v rámci dědického řízení provádí předběžné šetření, v němž provádí všechny potřebné úkony pro zjištění stavu zůstavitelova jmění a pro zjištění dědiců, odkazovníků, vykonavatele závěti, správce pozůstalosti a dalších osob, o jejich práva a povinnosti v řízení jde

Notář v rámci dědického řízení sepisuje veřejné listiny o právních jednáních, osvědčuje právně významné skutečnosti a prohlášení, přijímá listiny a peníze do notářské úschovy.

Jak se vypočítá odměna notáře?

U dědických řízení je odměna notáře pevně stanovena ve vyhlášce č. 196/2001Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ve znění novely č. 341/2020 Sb.: 1.1.2021.

Základ odměny notáře jako soudního komisaře je stanoven ve vyhlášce v § 12 odst. 1 až 5.

Základní odměna notáře (poplatky), je podle § 13 vyhlášky stanovena jako určité procento z hodnoty dědictví. Od 1. ledna 2023 je odměna stanovena takto:

Hodnota pozůstalosti v KčOdměna notáře
0 až 500.000 Kč2 % (nejméně však 2.000 Kč)
500.001 až 1.000.000 Kč0,9 %
1.000.001 až 3.000.000 Kč0,5 %
3.000.001 až 30.000.000 Kč0,1 %
30.000.001 až 100.000.000 Kč0,05 %
přes 100.000.000 Kč0 %

Příklad výpočtu

Pokud dědíte byt v hodnotě 3 mil. Kč, odměna notáře se vypočítá takto:

2 % z prvních 500.000 je 10.000 Kč
0,9 % z částky nad 500.000 do 1.000.000 je 4.500 Kč
0,5 % z částky nad 1.000.000. do 3.000.000 je 10.000 Kč

10.000+4.500+10.000 = 24.500 Kč.

K odměně je třeba připočíst DPH ve výši 21 %. Celkem notáři zaplatíte 29.645 Kč.

Odhad nemovitosti pro dědické řízení

Pokud dědíte nemovitost, notář po vás bude chtít předložit odhad nemovitosti pro dědické řízení, který vám vypracujeme.

Odhad nemovitosti pro dědické řízení je zdarma, pokud nemovitost prodáte přes naši kancelář. V ostatních případech je cena:

Byt, pozemek 1.490 Kč včetně DPH
Rodinný dům 2.490 Kč včetně DPH
Činžovní dům, souhrn nemovitostícena dohodou

V případě místního šetření +500 Kč včetně DPH.

Cena je platná, pokud obdržíme od nemovitosti nabývací titul zůstavitele a list vlastnictví. V ostatních případech se k ceně připočítávají poplatky za kopie dokumentů z katastrálního úřadu.

Přečtěte si také: Jak probíhá prodej nemovitosti z dědictví

Máte zájem o vypracování odhadu pro dědické řízení?

Kontaktujte nás

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Googlu.