Karel Palivec

Spolupráce na žádoucí úrovni, velmi zodpovědná s velmi dobrou znalostí odborné problematiky a potřebným osobním úsilím o ochranu zájmů svého klienta. Velmi pracovitá s dobrým kontaktním vztahem ke klientovi a snahou řešit problematiku k oboustranné spokojenosti. (vyjádření ke službám Marcely Ondrušové)