Martin Teplan

Všechno proběhlo tak, jak bylo slíbeno a zároveň šlo vidět, že se p. Hynšt snaží o to, aby obchod proběhl co nejrychleji a ke spokojenosti všech stran. Jak rezervační, tak kupní smlouvu bylo možné připomínkovat a se zapracováním připomínek nebyly žádné problémy.