Tomáš Tehlár

Oceňujeme profesionální, vstřícné jednání a velmi korektní jednání ke straně prodávající, tak i k nám jako zákazníkovi kupující nemovitost. (vyjádření ke službám Karla Hynšta)