Dohoda a prohlášení o vzdání se předkupního práva – vzory ke stažení

Dohoda o vzdání se předkupního práva

Při prodeji nemovitosti prodávající často zapomínají na předkupní právo. Stačí jen, abyste společně s bytem prodávali parkovací stání a už se vám prodej komplikuje. Jedním z řešení je požádat spoluvlastníky, aby se vzdali svého předkupního práva.

Doba čtení: 5 minut

Při prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti nelze opomenout předkupní právo spoluvlastníků. Jedná se o téma, které je v posledních letech v souvislosti s jeho znovuzavedením hojně diskutované a v praxi bohužel působí při převodech nemovitostí časté komplikace.

V tomto článku vás seznámím s jedním ze způsobů, jak se lze v některých případech s předkupním právem vypořádat, aniž byste museli oprávněné spoluvlastníky (předkupníky) obesílat a čekat 3 měsíce na jejich vyjádření. Jedná se o vzdání se předkupního práva.

V zásadě můžeme rozlišovat dva způsoby vzdání se předkupního práva, a to „jednorázové“, které se vztahuje pouze ke konkrétnímu převodu, a „trvalé“, které má právní účinky pro všechny budoucí převody dané nemovitosti. Zákon výslovně upravuje pouze druhou zmíněnou variantu. Nicméně to neznamená, že by první zmíněná možnost – vzdání se pro konkrétní případ nebyla možná. Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat podrobněji.

Jednorázové vzdání se předkupního práva

Podstatou jednorázového vzdání se předkupního práva je, že oprávnění spoluvlastníci (předkupníci) předem prodávajícímu (tj. vlastníkovi, který zamýšlí svůj podíl prodat) sdělí, že o koupi daného podílu na nemovitosti nemají zájem a svého předkupního práva se pro daný převod vzdají. Nejvhodnějším způsobem je učinit takovýto úkon písemně, přičemž příslušný dokument podepisují předkupníci zpravidla ve chvíli, kdy prodávající již má vybraného kupujícího na svůj spoluvlastnický podíl, který chce prodat. Pokud se prodávajícímu podaří sehnat takovéto prohlášení od všech oprávněných předkupníků, má vyhráno, neboť již nemusí vůči těmto osobám činit po uzavření kupní smlouvy předkupní nabídku. Ostatní spoluvlastníci podpisem vzdání se předkupního práva vyjadřují svou jasnou vůli, že o daný spoluvlastnický podíl nemají zájem.

Tento úkon lze koncipovat jako tzv. jednostranné vzdání se předkupního práva (podepsané oprávněnými předkupníky) nebo jako dvoustrannou dohodu o vzdání se předkupního práva, která je podepsána nejen předkupníkem, ale i prodávajícím. V praxi doporučujeme uzavřít raději dohodu, neboť v ní je jasně vyjádřena vůle obou zúčastněných stran.

Vzhledem k tomu, že tento úkon není potřeba zapisovat do katastru nemovitostí, nemusí být podpisy předkupníků na tomto vzdání se předkupního práva úředně ověřené. V praxi se podpis zajišťuje nejčastěji tak, že prodávající navštíví jednotlivé předkupníky osobně a požádá je o podpis příslušného prohlášení, resp. dohody, případně lze zbývající předkupníky obeslat poštou – tam je ale nutno počítat s určitým časovým zdržením.

Získejte zdarma odhad ceny nemovitosti

Když zvažujete prodej nemovitosti, je zjištění prodejní ceny nemovitosti jedna z nejdůležitějších informací. Sdělíme vám její cenu zdarma a bez závazků.

Zadejte kontakt, zavoláme vám, zeptáme se vás na pár otázek k nemovitosti a řekneme vám její rámcovou cenu.

Trvalé vzdání se předkupního práva

Učinit trvalé vzdání se předkupního práva výslovně umožňuje zákon. Má tzv. věcněprávní účinky, což v praxi znamená, že platí pro všechny budoucí převody. To má jistě praktický význam, neboť stačí nechat si tento dokument podepsat od ostatních spoluvlastníků (předkupníků) pouze jednou a pak je předkupní právo vyřešeno natrvalo. Je však třeba myslet na to, že trvalé vzdání se předkupního práva je nutné nechat zapsat do katastru nemovitostí. S tím souvisí požadavek, aby podpisy oprávněných předkupníků byly na tomto dokumentu úředně ověřeny, což lze zajistit např. u notáře, advokáta či jakémkoli pracovišti CzechPoint (na poště či úřadu). Zákon výslovně hovoří o jednostranném vzdání se předkupního práva, proto v tomto případě upřednostňujeme v praxi tuto formu i my. Vzor si můžete stáhnout zde.

Shrnutí

Vzdání se předkupního práva je praktickým způsobem, jak se s předkupním právem efektivně vypořádat. Můžeme tím zabránit i tomu, aby docházelo k neúměrnému prodlužování transakce, konkrétně přepisu vlastnického práva na kupujícího v katastru nemovitostí.

Samozřejmě však i tento způsob není zcela bez obtíží, zvláště při větším množství spoluvlastníků (předkupníků). V praxi se nám často stává, že se podaří podepsat dohodu o vzdání se předkupního práva s většinou spoluvlastníků, ale některé z nich se nepodaří dohledat, neboť se na dané adrese nezdržují nebo podpis dokumentu odmítnou. V takovém případě je samozřejmě předkupní právo vypořádáno pouze ve vztahu k těm osobám, které daný dokument podepsaly, a u ostatních je nutné učinit předkupní nabídku. Nicméně čím více osob se svého předkupního práva vzdá, tím je pro smluvní strany daného obchodu menší riziko, že někdo z oprávněných osob bude chtít svého předkupního práva využít. Praktické může být požádat o podpis vzdání se předkupního práva jednotlivé spoluvlastníky například na schůzi shromáždění SVJ, pokud to časově vyjde a svolání takového schůze je plánováno. To lze použít u obou typů vzdání se předkupního práva, nicméně u druhého zmíněného je třeba zajistit úřední ověření podpisů například prostřednictvím advokáta, který bude na příslušné schůzi přítomen.

Předkupní právo je institutem, v jehož důsledku jsou na smluvní strany kladeny vyšší nároky na to, aby obchod s nemovitostí proběhl právně v pořádku a bez rizik pro všechny zúčastněné. Proto vždy doporučujeme prodej nemovitosti svěřit do rukou zkušeného realitního makléře a realitního advokáta. Ti vám pomohou najít takové řešení, které bude pro daný obchod nejvhodnější a rizika v podobě pozdějšího zpochybnění prodeje pro smluvní strany výrazně sníží. Pokud s tím budete potřebovat pomoci, kontaktujte nás, jsme vám samozřejmě rádi k dispozici.  

Realitní advokátka JUDr. Ilona Černochová

Autor článku: JUDr. Ilona Černochová, realitní advokátka
Tel: +420 606 301 369
www.realitniadvokati.cz

Zajistíme bezpečný prodej nemovitosti a vyřešíme vše kolem předkupního práva

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí a podmínkami používání.


O službách makléřů Alfy řekli

Požádali jsme klienty, jestli jsou ochotni se vyjádřit k práci našich realitních makléřů před kamerou. Tady jsou jejich autentické výpovědi. Další videa najdete na stránce Reference.