V Praze chybí 80.000 bytů. Je potřeba stavět min. 8.000 bytů ročně

Praha Malá Strana

V Praze se za posledních deset let postavilo v průměru 5 tisíc bytů ročně. Vytváří se tu deficit, který přispěl k prudkému růstu cen nemovitostí.

Doba čtení: 2 minuty

Abychom tento deficit snížili, měli bychom stavět ideálně v průměru 8 tisíc bytů ročně.

Dlouhodobě malá výstavba spolu s neefektivně fungujícím realitním trhem, nízkými úrokovými sazbami a celkově rostoucí prosperitou společnosti patří k hlavním důvodům vysokého růstu cen nemovitostí. Není to selhávání trhu, jak se někteří domnívají, je to selhávání politiků a bytové politiky České republiky. Návrhy řešení problémů jsem načrtl v článku Jak zvýšit dostupnost bydlení.

V období ekonomického růstu, jehož jsme byli svědky v posledních 6 letech, by byl realitní trh schopen absorbovat výstavbu i 10 tisíc bytů ročně. Pak by nedocházelo k tak prudkému růstu cen, jaký v posledních letech zažíváme.

Nejde však jen o výstavbu. Prahu trápí i velký počet dlouhodobě prázdných bytů. 45 tisíc neobydlených bytů, to byl výsledek sčítání lidu z roku 2011. Uvidíme, co nám prozradí nejnovější údaje ze sčítání lidu z letošního roku. Kdyby se tyto byty opravily a pustily na trh, výrazně by to v řešení bytových problémů pomohlo.

Jen v majetku hlavního města Prahy a městských částí je přes 2000 neobydlených bytů. Je proto naivní očekávat, že úředníci vyřeší bytovou krizi výstavbou bytů pod taktovkou města, když ani nejsou schopni opravit a pronajímat svých 2000 bytů.

Bytová výstavba, dokončené byty

Následující graf zobrazuje dokončené byty v bytových a rodinných domech od roku 2006 do současnosti ve všech krajích ČR. Statistika za Českou republiku je od roku 1998.

U grafu Prahy pro srovnání přikládám statistiky bytové výstavby ve Vídni, která nemá problémy realitního trhu jako my.

Srovnání s Vídní je zajímavé, protože je rozlohou přibližně stejně velká jako Praha. Praha má rozlohu 496 km2 a žije v ní 1,34 mil. obyvatel. Rozloha Vídně je 415 km2 a žije v ní 1,91 mil. obyvatel. Vídeň dlouhodobě obsazuje první příčky jako jedno z nejlepších měst pro život na světě, a myslím si, že by pro nás měla být v mnoha oblastech rozvoje města inspirací. Ve Vídni se v posledních 12 letech staví v průměru 7,8 tisíc bytů ročně.

U grafu výstavby v celé ČR pak uvádím i graf výstavby v celém Rakousku.

Srovnání s Rakouskem je zajímavé proto, že je to náš soused, je přibližně stejně velké jako Česko a máme k sobě historicky i kulturně blízko. Sovětská okupace Rakouska skončila v roce 1955, v Česku o 34 let později.

Zdroj: ČSÚ a Statistik Austria

Petr Podlešák
Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa

Pět kritických chyb při prodeji nemovitosti

Získejte seznam kritických chyb, které vás mohou připravit o čas a peníze. A rady, jak se jich vyvarovat. Obratem na váš email.

5 kritických chyb při prodeji nemovitosti