Daň z nemovitostí. Termín splatnosti 31. května

daň z nemovitostí

Pokud vlastníte nemovitost, jste povinni každý rok do konce května zaplatit daň z nemovitostí. Jak si placení daně můžete usnadnit?

Pokud nechcete každý rok myslet na placení daně z nemovitostí, můžete placení zautomatizovat.

1. Platba přes SIPO

Daň z nemovitostí můžete platit prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). V takovém případě musíte svému Finančnímu úřadu odevzdat oznámení o placení daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. Více informací najdete na webu Finanční správy.

2. Trvalé platby

Druhou nejpohodlnější variantou je sjednat si trvalou platbu u své banky se splatností každoročně ke konci května a máte po starostech.

Samozřejmě můžete každý rok vytvářet individuální platební příkazy nebo dokonce chodit na poštu a platit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, ale tento způsob platby je zbytečně drahý, a navíc ztrácíte čas chozením na poštu. Poslední dvě varianty vám proto nedoporučuji.

Bankovní účty finančních úřadů

Čísla účtů najdete na stránkách Finanční správy.

Předčíslí bankovních účtů pro daň z nemovitostí účtu je 7755. Tabulku všech předčíslí si můžete stáhnout na portálu Finanční správy.

Čísla matrik bankovních účtů se liší podle krajů. Kompletní seznam pro jednotlivé kraje si můžete stáhnout na portálu Finanční správy.

Kód banky je 0710 (ČNB). Jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo.

Podrobné informace na Jak správně zaplatit daň z nemovitostí najdete na portálu Finanční správy.

Ať zaplatíte daně jakýmkoli způsobem, nezapomeňte, že termín je 31.5.

Realitní makléř Petr Podlešák
Petr Podlešák - Realitní praxe od roku 2000

Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer REMAX Alfa


O našich realitních makléřích řekli

Požádali jsme klienty, jestli jsou ochotni se vyjádřit k práci našich makléřů před kamerou. Tady jsou jejich autentické výpovědi. Podívejte se na další reference.