Přestali jsme přijímat hotovostní platby

peníze

V souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz a s plánovaným zaváděním elektronické evidence tržeb jsme přestali přijímat platby v hotovosti.

Doba čtení: 2 minuty

Realitní kanceláře jsou dle §2 odst. 1 d) Zákona proti praní špinavých peněz č. 253/2008 Sb. povinnými osobami, mají povinnost prověřovat účastníky realitní transakce a podezřelé obchody oznámit dle s § 18 tohoto zákona Finančně analytickému úřadu.

Podezřelé obchody jsou často prováděny hotovostně.

Z tohoto důvodu a zároveň z důvodu plánovaného zavádění elektronické evidence tržeb v realitních kancelářích v roce 2020 jsme se rozhodli od ledna 2020 přestat přijímat platby v hotovosti.

V roce 2019 jsme měli naprosté minimum hotovostních plateb, a proto přechod na bezhotovostní platební styk považujeme za přirozený vývoj, který nebude mít na naše klienty žádný negativní dopad.

Klienti mohou provádět platby bezhotovostně na níže uvedené bankovní účty. Menší částky do ekvivalentu 10.000 EUR pak lze skládat i v hotovosti na pokladnách ČSOB banky.

Provozní běžný účet:

Číslo účtu pro tuzemské platby: 248939142/0300
IBAN pro zahraniční platby: 
CZ97 0300 0000 0002 4893 9142
BIC/SWIFT: 
CEKOCZPP

Depozitní účet:

Číslo účtu pro tuzemské platby: 249176546/0300
IBAN pro zahraniční platby: CZ46 0300 0000 0002 4917 6546
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Depozitní účet je určen výhradně pro složené zálohy (depozita) od klientů. Prostředky složené na tomto účtu jsou evidovány odděleně, přičemž realitní kanceláře RE/MAX nesmí tyto prostředky používat ke svému hospodaření či jakýmkoli jiným účelům.

Centrála společnosti RE/MAX provádí pravidelné audity dodržování těchto požadavků a jejich porušením může dojít k odebrání licence RE/MAX.