Rozdíl mezi nájmem a podnájmem

bytový dům

Mezi pronájmem a podnájmem je rozdíl. Většina lidí tato slova nerozlišují. Z právního hlediska jsou však rozdíly podstatné a mají vliv na vaše práva. Vyplatí se je znát.

Pronájem je nájem i podnájem

Pronájem je výraz, který lidé často používají. Nicméně Občanský zákoník definuje dva pojmy, a to je nájem a podnájem.

Nájem (vlastník nemovitosti – nájemce)

Jedná se o nájemní vztah, který je mezi majitelem nemovitosti, třeba bytu a jeho nájemníkem. Pokud se rozhodnete svou nemovitost pronajímat, uzavřete s nájemníkem nájemní smlouvu, ze které podle občanského zákoníku vyplývají určitá práva a povinnosti. Nájem můžete uzavřít na dobu určitou i neurčitou.

Podnájem (nájemce – podnájemce)

Vztah, který vzniká mezi nájemníkem jeho podnájemníkem. Podnájem je situace, kdy nájemce pronajímá svůj nájem někomu dalšímu. Podnájem se tedy nemusí týkat jednoho pokoje v bytě. O podnájem se jedná vždy, když ten, co má od někoho nemovitost pronajatou ji pronajímá dál. Podnájem trvá jen po dobu, kdy trvá nájemní smlouva. Při jejím ukončení, končí i smlouva o podnájmu. Je to tak proto, že podnájemní vztah je nadřízený nájemnímu vztahu, který již existuje.

Příklad: S bytovým družstvem máte uzavřenou nájemní smlouvy na užívání bytu. Když byt nebo jeho část pronajmete, uzavřete spolu smlouvu o podnájmu, protože vy nejste vlastníkem nemovitosti. V případě, že by s vámi bytové družstvo ukončilo nájemní smlouvu, skončil by i podnájem.

Rozdíly v ukončení nájemní a podnájemní smlouvy jsou zásadní a dočtete se je v článku Možnosti ukončení nájemní smlouvy.

Další rozdíly mezi nájmem a podnájmem

Zatímco v případě nájmu si můžete trvalé bydliště v nájemním bytě či domě vyřídit i bez souhlasu majitele, u podnájmu k tomu potřebujete souhlas majitele nemovitosti. U nájmu jako vlastník nemůžete ovlivnit to, zda v něm lidé nebudou chovat zvířata nebo provozovat podnikatelskou činnost.  Nájemníky nemůžete omezovat. V podnájemní smlouvě však můžete zakázat chov domácích mazlíčků, omezit podnikání nebo vydat třeba zákaz kouření.

Kontaktujte nás

Spolehlivě zajistíme pronájem vaší nemovitosti

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.