Je lepší byt v osobním nebo družstevním vlastnictví? Srovnání pro a proti.

Družstevní podíl nebo byt ve vlastnictví, toť otázka! Inspirace hamletovským rčením zde není užita náhodně, protože dilema je pro mnohé stejně podstatné a odpověď také není jednoznačná. Ať oslovíte realitní experty, právníky nebo finanční poradce, odpovědi se dočkáte, ale s „ale“. Je tak rozhodnutí především na vás, protože, zjednodušeně řečeno, východiskem může být si umět odpovědět na dvě klíčové otázky a to: Jak chci s bytem nakládat a jak ho financovat jeho koupi?

Co to je bytové družstvo

Družstvo je firma. Má své stanovy a orgány (členská schůze, představenstvo a kontrolní komise). Rámcová právní úprava družstev je uvedena v Zákoně o obchodních korporacích (zákon 90/2012 Sb., hlava VI), ale každé družstvo může ve svých stanovách práva a povinnosti svých členů odlišně specifikovat. Členy družstva mohou být fyzické někdy i právnické osoby. Členové pak mají možnost prostřednictvím svého hlasu na členské schůzi ovlivňovat činnost “svého” družstva, mají právo nahlížet do účetních dokladů družstva a samozřejmě mohou být také voleni do orgánů družstva.

Co to je společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků vzniká podle zákona v každém domě s nejméně pěti byty, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to nezávisle na vůli vlastníků bytových jednotek. SVJ má také své orgány (shromáždění a výbor) i stanovy. Právní úprava společenství vlastníků jednotek je nově definována v obč. zákoníku č. 89/2012 Sb., ale setkáte se i s právní úpravou podle již zrušeného zákona o vlastnictví č. 72/1994 Sb.

7 klíčových argumentů pro osobní vlastnictví

 • Pokud chcete s bytem volně nakládat, např. jej máte na investici, tak je jistě lepší variantou osobní vlastnictví.
 • Byt může zastavit ve prospěch banky a koupit na hypotéku.
 • Byt je váš a vaše vlastnické právo je zaznamenáno v katastru nemovitostí.
 • Byt můžete bez omezení pronajímat.
 • Bytem můžete ručit i pro případ, že si chcete půjčit peníze např. na podnikání nebo na koupi jiné nemovitosti.
 • Pokud koupíte byt na investici, abyste ho pronajímali, můžete ho odepisovat a snižovat si tak daňový základ pro daň z příjmu, což u družstevního bytu nelze. 
 • Pokud chcete prodat byt, ve kterém bydlíte, jste po dvou letech jeho vlastnictví osvobozeni od daně z příjmů. U družstva je to 5 let. Více o zdanění v článku Daň z příjmu při prodeji nemovitosti.

6 klíčových argumentů pro družstevní vlastnictví

 • Výhodný je nákup pro někoho, kdo má vlastní prostředky a nepotřebuje úvěr. Byt v družstevní vlastnictví je zpravidla při pořízení o 5 až 10 % levnější, protože jej nelze koupit na hypotéku a bytem se nedá přímo ručit.
 • Převod družstevního podílu je jednodušší, protože majitel je držitelem tzv. členských práv v družstvu a není zapsán v katastru nemovitostí.
 • Při převodu podílu se neplatí daň z nabytí nemovité věci, která je nyní 4 % z ceny.
 • Družstvo snadněji provádí rekonstrukci a získá snadněji a levněji úvěr na rekonstrukci. Schvalování rekonstrukce se provádí dle stanov, např. ¾ většinou hlasů družstevníků.
 • Družstva jako celek platí nižší daně z nemovitostí.
 • Možnost ovlivnit výběr sousedů. Česká legislativa umožňuje družstvům i vyloučení neplatičů nebo problematických spolubydlících. Družstvo jako vlastník může zakázat či omezovat družstevníkům uzavírat podnájemní smlouvy, a tak přímo ovlivňovat, kdo bude v domě bydlet.

Argumentů se dá najít ještě více, ale výše uvedené jsou ty nejčastější, se kterými se v naší praxi setkáváme. Je jasné, že jiný přístup budete mít v době pořizování bytu, v průběhu užívání a v případě zájmu byt prodat. Forma vlastnictví bytu není konstantní formou, a tak třeba v případě družstva se dá, pokud o to významný počet členů družstva projeví zájem, převést do osobního vlastnictví členů. Záleží tak na situaci a zájmech družstva i jednotlivců, kteří mají schopnost přesvědčit ostatní.

Mohlo by vás také zajímat...

Jak probíhá dědické řízení a následný prodej nemovitosti získané v dědictví Dědíte nemovitost a zajímá vás, jak probíhá dědické řízení a její případný následný prodej? Úmrtí je většinou spojeno se smutkem. Zvlášť, pokud se jedná o vaše rodiče, prarodiče či další nejbližší příbuzné. Emoce jsou o to intenzivnější, pokud dědíte...
Proč je koupě bytu jako svatba? Koupě bytu může být buď splněním krásného snu nebo noční můrou a otravným závazkem, ze kterého je těžké se vykroutit. Možná i vy právě teď vybíráte svůj nový domov. Víte, co všechno můžete při prohlídce zjistit a na co si máte dát pozor? Víte, že...
Jak prověřit kvalitu nájemníků Pořídili jste si byt na investici, chcete ho pronajímat? Výběr kvalitních nájemníků je naprosto zásadní, pokud se nechcete jako pronajímatel spálit. Jak tedy prověřit kvalitu nájemníků? Pronajímáním nemovitosti si můžete zajistit zajímavé příjmy, ...
Nejčastější zabijáci prodávaných domů. Vyhněte se jim včas Prodat nemovitost nemusí být tak lehké, jak se na první pohled zdá. Své o tom vědí mnozí majitelé nemovitostí i realitní makléři. K nejčastějším důvodům, proč prodej neproběhne nepatří jen nezískání úvěru v bance nebo špatná komunikace prodávajícího,...
 
2018-10-30T16:31:45+00:00