Dar nebo dědictví nemovitosti? V přehledné tabulce vám ukážeme daňové náklady i ostatní skutečnosti.

Prarodiče s vnoučaty

Rozhodnutí o darování nebo dědictví nemovitosti není jednoduché a velkou roli při promýšlení možností hrají vztahy v rodině. Ponechat své rozhodnutí na tradičním dědictví zbaví vlastníka nemovitosti do určité míry odpovědnosti za budoucí výsledek, ne však vždy je to hladká cesta pro ty, kteří majetek zdědí a budou se následně mezi sebou vypořádávat. Na druhé straně darování nemovitosti může mít také svá úskalí.