Dar nebo dědictví nemovitosti? V přehledné tabulce vám ukážeme daňové náklady i ostatní skutečnosti.

Prarodiče s vnoučaty

Rozhodnutí o darování nebo dědictví nemovitosti není jednoduché a velkou roli při promýšlení možností hrají vztahy v rodině. Ponechat své rozhodnutí na tradičním dědictví zbaví vlastníka nemovitosti do určité míry odpovědnosti za budoucí výsledek, ne však vždy je to hladká cesta pro ty, kteří majetek zdědí a budou se následně mezi sebou vypořádávat. Na druhé straně darování nemovitosti může mít také svá úskalí.

První pozitivní zprávou pro obě možnosti daru a dědictví je skutečnost, že od roku 2014 se již neplatí darovací ani dědická daň. Potud je to stejné. Rozdíly nastávají v případě daně z příjmů. Zatímco v případě dědictví se daň z příjmů neplatí ani v případě dědictví mimo příbuzenskou linii, v případě daru se daň z příjmů odvádí právě v případě, kdy se o rodinnou linii nejedná. Daň z příjmů se v tomto případě neplatí jen v případě, že je hodnota daru nižší než 15.000,- Kč, to je ale u běžných cen nemovitostí nereálné.

Pokud se rozhodne obdarovaný nebo dědic nabytou nemovitost prodat, musí vzít v úvahu tzv. pětiletý daňový test. Po uplynutí této lhůty se totiž daň z příjmů z prodané nemovitosti neplatí. Je tu však podstatný rozdíl mezi darovanou a děděnou nemovitostí. Pokud se chystá nemovitost prodat dědic, je do pětiletého daňového testu počítána i doba, po jakou zemřelý vlastnil byt, dům či chatu.

  • Pokud tedy například syn zdědí dům po rodičích, ve kterém žili třicet let, může syn nemovitost prodat obratem.
  • Pokud však rodinný dům darují rodiče synovi, musí syn počkat pět let od nabytí daru, aby se placení daně z příjmu vyhnul.

Jedná-li se však o darovanou nemovitost, ve které dárce nebo dárci chtějí nadále bydlet, je dobré myslet i na různé eventuality. Obdarovaný se totiž může dostat do finančních problémů a o darovanou nemovitost by mohl přijít v exekuci. Může také zemřít a nemovitost se stane předmětem dědictví. V takovém případě je dobré zajistit nemovitost věcným břemenem dožití a předejít tak případným sporům. Zajímavostí na darování je také skutečnost, že se sám obdarovaný může rozhodnout a dar svému dárci vrátit, stejně tak má právo dárce požadovat svůj dar zpět, pokud se obdarovaný nechová k darovanému majetku odpovídajícím způsobem.

Dědictví
Dědictví

Pokud se člověk přiklání z jakéhokoliv důvodu k dědictví, i zde může ale udělat ještě za svého života právní kroky, které umožní hladký průběh dědického řízení. Může svůj majetek odkázat formou závěti nebo dědické smlouvy a toto své rozhodnutí konzultovat s příbuznými. Dědická smlouva má větší váhu než závěť, je však možné touto formou odkázat jen tři čtvrtiny svého majetku. A pozor! Dědictví má přeci jen své nevýhody: s dědictvím totiž pozůstalí dědí i dluhy a jiné závazky zemřelého. Do hry také mohou vstoupit tzv. pominutelní dědicové. Při dědictví je třeba též uhradit náklady za notáře, které mohou být vyšší než sepsání darovací smlouvy.

Ještě jedna poměrně zásadní věc spojuje darování a dědictví. V případě nabytí nemovitosti v hodnotě vyšší než pět milionů korun, mají obdarování i dědicové povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu. V opačném případě jim může hrozit pokuta až do výše 15 % z ceny nemovitosti.

Přehled daňových aspektů a rizik při darování a při dědictví nemovitostí

Darování vs. dědictví
Darování vs. dědictví