Jak probíhá řízení o pozůstalosti

Řízení o pozůstalosti

Řízení o dědictví se koná u notáře, který působí v roli soudního komisaře.

Doba čtení: 2 minuty

Řízení o dědictví se koná u notáře, který působí v roli soudního komisaře.

Tento proces, známý jako dědické řízení, je pod vedením soudu. Obvykle je za to odpovědný soud v místě posledního trvalého bydliště zůstavitele k dobu jeho úmrtí. Notář, jmenovaný soudem, vykonává veškeré právní úkony jako soudní komisař.

Zahájení dědického řízení je obvykle na základě oznámení úmrtí od matričního úřadu, aniž by bylo nutné podání návrhu. Pokud je z návrhu zřejmé, že navrhovatel se domáhá dědických práv, řízení se zahájí.

Notář poté provede předběžné šetření k určení majetku zůstavitele a identifikaci dědiců, vykonavatelů závěti, správců pozůstalosti a dalších zúčastněných osob, včetně jejich práv a povinností. Zkoumá také, zda v zápisech o právních aktech pro případ smrti existují důležité dokumenty, jako jsou závěti nebo dědické smlouvy. Osoby, které jsou seznámeny s relevantními informacemi, jsou povinny je notáři sdělit. Dokumenty týkající se majetku zůstavitele musí být na výzvu předloženy soudu, pokud nejsou uloženy u notáře.

Každý, kdo může být považován za zůstavitelova dědice, je notářem informován o svých dědických právech a o možnosti dědictví odmítnout, včetně důsledků takového odmítnutí. Osoby, které nebyly o svém dědickém právu informovány, mohou svá práva uplatnit u soudu až do pravomocného ukončení řízení.

Notář svolá neveřejné jednání k projednání dědictví, na které předvolá dědice, vykonavatele závěti a další účastníky řízení. Účast na jednání je možná i pro ty, kteří nebyli přímo předvoláni.

Po projednání věci notář vydá rozhodnutí o dědictví, potvrzující nabytí dědictví a případné rozdělení majetku mezi dědice.

Pokud zůstavitel nezanechal žádný majetek, soud řízení ukončí. V případě, že majetek nemá žádnou nebo jen nepatrnou hodnotu, připadne zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, pokud souhlasí s převzetím majetku, a řízení je následně ukončeno.

Notáři, vykonávajícímu úkoly soudního komisaře, náleží odměna dle notářského tarifu, založená na obvyklé ceně majetku v pozůstalosti.

Kontaktujte nás

Je-li součástí dědického řízení nemovitost, bude po vás notář chtít předložit odhad nemovitosti pro účely dědického řízení. Vypracujeme ho pro vás.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Googlu.

Seznam souvisejících článků
Odměna notáře při dědickém řízení – kalkulačka

Jak probíhá prodej nemovitosti z dědictví
Jak prodat nemovitost z dědictví