Práva a povinnosti pronajímatele bytu

Obývací pokoj

Kauce vybraná od nájemce má horní limit. Zákaz chovat v bytě zvíře je neplatný, byť stále častý. Samostatné téma jsou opravy. Jste vlastník bytu, který pronajímáte? Anebo stojíte na druhé straně barikády coby nájemce? Ať tak či onak, následující článek vám pomůže ujasnit si, jaké základní povinnosti má pronajímatel bytu.

Nemovitost jako forma důchodového zajištění

Nové byty

Věděli jste, že stát každoročně zaplatí na důchodech o 50 miliard více, než kolik vybere? Tahle matematika nemůže dlouhodobě fungovat. A pokud se něco nezmění, tak se to jednou sesype a nejvíce to odnesou ti, co už nemají tolik sil se bránit - důchodci.